Aktualności

2011-04-28
Uwaga podatnicy! Zbliża się koniec kwietnia!
W tym roku termin składania PIT-ów za rok 2010 upływa dnia 2 maja. Termin został przesunięty z tego powodu, że ostatni dzień kwietnia wypada w tym roku w sobotę – czyli dzień wolny od pracy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że najbliższa ...
W tym roku termin składania PIT-ów za rok 2010 upływa dnia 2 maja. Termin został przesunięty z tego powodu, że ostatni dzień kwietnia wypada w tym roku w sobotę – czyli dzień wolny od pracy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że najbliższa sobota – czyli 30.04. 2011 będzie dniem pracującym we wszystkich urzędach skarbowych. Będą one czynne od godziny 9 do 13. Oprócz tego 28 i 29 kwietnia a także 2 maja zostaną wydłużone godziny pracy urzędów.
Ministerstwo, idąc z duchem czasu, korzysta także z You Tube i Facebooka, gdzie można znaleźć instrukcje, jak złożyć zeznanie za pośrednictwem Internetu. Aplikacja do tego celu jest dostępna na stronie www.e-deklaracje.gov.pl oraz na www.szybkipit.pl. Na tej ostatniej stronie można też zadać pytanie finansowym ekspertom.

>> Rozwiń treść

2011-04-20
Rząd planuje podnieść wynagrodzenie minimalne do 1500 zł
Ministerstwo Pracy zaproponowało, a rząd poparł projekt podwyżki pensji minimalnej do kwoty 1500 zł. Podwyżka miałaby obowiązywać od początku 2012 roku. Rząd zaproponował również przyspieszony tryb prac nad projektem, chcąc jak najszybciej ustalić wysokość podwyżki. Jednak organizacje pracownicze nie zgadzają ...
Ministerstwo Pracy zaproponowało, a rząd poparł projekt podwyżki pensji minimalnej do kwoty 1500 zł. Podwyżka miałaby obowiązywać od początku 2012 roku. Rząd zaproponował również przyspieszony tryb prac nad projektem, chcąc jak najszybciej ustalić wysokość podwyżki. Jednak organizacje pracownicze nie zgadzają się na przyspieszenie procesu negocjacji, obawiając się, że nie będzie on przeprowadzony nierzetelnie. Poza tym, rząd obiecał w roku 2010, że pensja minimalna wzrośnie do 50 % przeciętnego wynagrodzenia, i dotąd nie wywiązał się ze swojej obietnicy. Proponowana na 2012 rok podwyżka to jedynie nieco ponad 41 % średniego wynagrodzenia. Przeciwko projektowi wypowiadają się także organizacje pracodawców. Uważają oni, że proponowana podwyżka jest zbyt wysoka. Ich propozycja to wzrost pensji minimalnej do 1461 zł.

>> Rozwiń treść

2011-04-14
Jeśli palnujesz ciążę, pamiętaj o nowych przepisach
Od 01.01.2012 roku powracają zaostrzone przepisy dotyczące przyznawania becikowego. Każda kobieta, która urodzi dziecko w przyszłym roku (czyli zadzie w ciążę już począwszy od kwietnia 2011r.), powinna już teraz pamiętać o tym, że aby je otrzymać, będzie musiała przedstawić zaświadczenie ...
Od 01.01.2012 roku powracają zaostrzone przepisy dotyczące przyznawania becikowego. Każda kobieta, która urodzi dziecko w przyszłym roku (czyli zadzie w ciążę już począwszy od kwietnia 2011r.), powinna już teraz pamiętać o tym, że aby je otrzymać, będzie musiała przedstawić zaświadczenie od lekarza o pierwszej wizycie przed 10 tygodniem ciąży i następnych wizytach raz na kwartał. Zaświadczenie musi być wydane na specjalnym druku, określonym rozporządzeniem ministra zdrowia.
Te przepisy już raz były wprowadzone w życie w listopadzie 2009 r., ale zostały zawieszone na czas do końca 2011 roku, ponieważ wiele kobiet nie wiedziało o wymogu nowych zaświadczeń, a co za tym idzie, nie mogło starać się o becikowe. W trakcie zawieszenia stosowania nowych przepisów rząd obiecywał przeprowadzenie kampanii informacyjnej, tak aby ponowne wprowadzenie zaostrzonych przepisów nie było kolejnym falstartem, ale do dziś takiej kampanii nie ma. Wprowadzając nowe obostrzenia dotyczące becikowego, rząd chciał skłonić kobiety do wcześniejszych wizyt u lekarzy, które umożliwiłyby lepszą diagnostykę wad i chorób płodu.

>> Rozwiń treść

2011-04-13
Sytuacja na rynku pracy w marcu 2011 r.
W marcu odnotowano niewielki spadek bezrobocia, o 0,1 %. Wskaźnik bezrobocia ukształtował się na poziomie 13,0 %, w porównaniu do 13, 1 % w miesiącu lutym 2011 r. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia wyniosła 2.135,3 tys., i była niższa w ...
W marcu odnotowano niewielki spadek bezrobocia, o 0,1 %. Wskaźnik bezrobocia ukształtował się na poziomie 13,0 %, w porównaniu do 13, 1 % w miesiącu lutym 2011 r. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia wyniosła 2.135,3 tys., i była niższa w porównaniu do lutego o 14,9 tys. osób. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 13 województwach, najsilniej w opolskim, podlaskim i lubuskim. Wzrost odnotowano jedynie w jednym województwie – mazowieckim.
W tym samym okresie roku ubiegłego poziom bezrobocia również wyniósł 13,0 %, ale spadek w porównaniu do miesiąca poprzedniego był nieco większy, bo o 0,2 %.
Jeśli chodzi o oferty pracy, to w marcu ich liczba wyniosła 82,5 tys., czyli więcej o 31,8 tys. w porównaniu do lutego 2011 r. W analogicznym okresie roku ubiegłego również odnotowano znaczny wzrost liczby ofert zgłoszonych do urzędów pracy. Ma to związek z ruszeniem prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie. Najwięcej ofert przybyło w województwie lubelskim, podkarpackim i podlaskim. W żadnym z województw nie zanotowano spadku liczby ofert pracy.

>> Rozwiń treść

2011-04-13
Ustawa o pomocy społecznej podpisana
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Jej główne założenia to możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy dla osób niepełnosprawnych, a także zmniejszenie liczby podopiecznych dla jednego pracownika socjalnego do 50 osób/rodzin. Przy zatrudnianiu pracowników gminy będą kierowały się liczbą ...
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Jej główne założenia to możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy dla osób niepełnosprawnych, a także zmniejszenie liczby podopiecznych dla jednego pracownika socjalnego do 50 osób/rodzin.
Przy zatrudnianiu pracowników gminy będą kierowały się liczbą mieszkańców - jeden pracownik socjalny na ok. 2000 mieszkańców, ale nie mniej niż 3 pracowników na gminę.
Osoby zajmujące się osobami niepełnosprawnymi będą mogły zakładać punkty opieki nad innymi niepełnosprawnymi, co da im możliwość zarobku. Ustawa określa także nowe zasady przyznawania zasiłku okresowego, raz na dwa lata zasiłek taki można będzie łączyć z zatrudnieniem.

>> Rozwiń treść

2011-03-29
Ustawa emerytalna przegłosowana
Sejm przegłosował zmniejszenie składki przekazywanej do OFE z 7,3% do 2,3%. Reszta naszej składki, czyli 5% zostanie przekazana na indywidualne subkonta, także w ZUS. Część składki przekazywana do OFE ma się powoli zwiększać, tak aby do 2017 roku osiągnąć poziom ...
Sejm przegłosował zmniejszenie składki przekazywanej do OFE z 7,3% do 2,3%. Reszta naszej składki, czyli 5% zostanie przekazana na indywidualne subkonta, także w ZUS. Część składki przekazywana do OFE ma się powoli zwiększać, tak aby do 2017 roku osiągnąć poziom 3,5%. Zachowane zostają także zasady dziedziczenia środków zgromadzonych na ZUS-owskich subkontach, które będą waloryzowane. Osoby dodatkowo oszczędzające na swoją emeryturę będą miały prawo do 4% ulgi podatkowej (od 2012 roku). Ustawa wejdzie w życie 01.05.2011 roku. Za uchwaleniem ustawy głosowało 237 posłów, przeciw było 154, a 40 wstrzymało się od głosu.
Od 01.01.2012 będzie też obowiązywał zakaz akwizycji na rzecz OFE.
Sejm odrzucił wszystkie poprawki do ustawy, nawet te, które otrzymały poparcie sejmowej komisji finansów publicznych.
Ustawa została przekazana do senatu.

>> Rozwiń treść

2011-03-24
NIP odchodzi do lamusa
Coraz bardziej prawdopodobna wydaje się likwidacja numeru NIP (numer identyfikacji podatkowej). Dotychczas każdy obywatel polskiego państwa otrzymywał dwa numery: PESEL wkrótce po narodzinach i NIP przy pierwszej konieczności rozliczenia się ze swoich dochodów. Jednakże od pewnego czasu Ministerstwo Finansów przymierza ...
Coraz bardziej prawdopodobna wydaje się likwidacja numeru NIP (numer identyfikacji podatkowej). Dotychczas każdy obywatel polskiego państwa otrzymywał dwa numery: PESEL wkrótce po narodzinach i NIP przy pierwszej konieczności rozliczenia się ze swoich dochodów. Jednakże od pewnego czasu Ministerstwo Finansów przymierza się do likwidacji numeru NIP dla podatników, którzy nie prowadzą własnej firmy. W projekcie nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników znalazł się zapis pozwalający na zniesienie numeru NIP dla takich podatników już od początku roku 2012. Początkowo Ministerstwo próbowało zlikwidować NIP już od początku roku 2011, ale nie udało się. Kolejną zmianą, która ma zostać wprowadzona przy okazji nowelizacji, jest zmiana sposobu przyznawania numeru NIP – miałby on być wydawany od ręki, a nie w drodze decyzji administracyjnej. W planach Ministerstwa jest też uruchomienie Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), który będzie zawierał dane z systemu ewidencji PESEL.

>> Rozwiń treść

2011-03-16
Sytuacja na rynku pracy w lutym 2011 r.
Stopa bezrobocia wyniosła w lutym 2011 r. 13,2 %. Oznacza to wzrost w porównaniu do stycznia 2011 r. o 0,2 punktu procentowego. W analogicznym okresie roku poprzedniego bezrobocie również wynosiło 13,2 %, ale wzrost w lutym 2010 r. w porównaniu ...
Stopa bezrobocia wyniosła w lutym 2011 r. 13,2 %. Oznacza to wzrost w porównaniu do stycznia 2011 r. o 0,2 punktu procentowego. W analogicznym okresie roku poprzedniego bezrobocie również wynosiło 13,2 %, ale wzrost w lutym 2010 r. w porównaniu do stycznia 2010 r. był nieco większy, bo o 0,3 punktu procentowego. Całkowita liczba osób pozostających bez pracy w lutym wyniosła 2 151 tys. osób (więcej o 46 tys. osób niż w styczniu).
W lutym b.r. najwięcej bezrobotnych przybyło w województwach śląskim, łódzkim lubelskim i pomorskim. Najmniej bezrobotnych zanotowano w województwie opolskim, a w lubuskim odnotowano nawet niewielki spadek.
W lutym 2011 r. stosunkowo niewiele przybyło ofert pracy – ich liczba wyniosła zaledwie 50,4 tys. i w porównaniu do stycznia 2011 roku wzrosła tylko o 3,7 tys. W tym samym okresie roku ubiegłego pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w lutym 82 tys. miejsc pracy (aż o 21,5 tys. więcej niż w styczniu 2010 r.). Prawdopodobną przyczyną takiego spadku wolnych miejsc pracy jest obcięcie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych. Najwięcej miejsc pracy przybyło w województwie podlaskim, najmniej w województwie mazowieckim i zachodniopomorskim.

>> Rozwiń treść

2011-02-23
Ministerstwo pracy planuje nowe fundusze dla urzędów pracy
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej planuje przekazanie urzędom pracy dodatkowych pieniędzy na aktywizację bezrobotnych. Będzie to kwota około 2 mld zł, podzielona pomiędzy poszczególne urzędy. Pieniądze będą pochodziły z nadwyżek Funduszu Pracy. Urzędy będą miały możliwość wydania tych sum na ...
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej planuje przekazanie urzędom pracy dodatkowych pieniędzy na aktywizację bezrobotnych. Będzie to kwota około 2 mld zł, podzielona pomiędzy poszczególne urzędy. Pieniądze będą pochodziły z nadwyżek Funduszu Pracy. Urzędy będą miały możliwość wydania tych sum na szkolenia, staże czy dofinansowania dla bezrobotnych chcących otworzyć własny biznes. Aby móc z nich skorzystać, należy się pospieszyć za składaniem wniosków, bo nawet tych dodatkowych funduszy nie starczy na długo. Przy przyznawaniu dotacji decyduje data wpłynięcia wniosku.
Wg danych ministerstwa pracy, rokrocznie ponad 50 % bezrobotnych biorących udział w różnych formach aktywizacji znajduje pracę, ale , jak zauważają niektórzy eksperci, dane te mogą być niewiarygodne i rzeczywista efektywność pomocy może być niższa.
Niezależnie od tego, jeśli ktoś planuje skorzystać z jakiejkolwiek pomocy urzędów pracy, powinien się pospieszyć.

>> Rozwiń treść

2011-02-22
Nowa kwota zasiłku pogrzebowego
Od 1 marca 2011 r. zmienia się kwota zasiłku pogrzebowego. Zmianę wysokości zasiłku pogrzebowego wprowadza Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578). ...
Od 1 marca 2011 r. zmienia się kwota zasiłku pogrzebowego. Zmianę wysokości zasiłku pogrzebowego wprowadza Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578). Ustawa ta zmieniła obowiązujące dotychczas w materii zasiłku pogrzebowego zapisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Nowy zasiłek wypłacany będzie w stałej kwocie 4 tys. zł., niezależnie od poniesionych kosztów.
Do końca lutego 2011 r. zasiłek wypłacany był w wysokości 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita