Aktualności

2011-01-07
Sytuacja na rynku pracy w grudniu 2010 r.
Na koniec grudnia 2010 stopa bezrobocia wzrosła o 0,6 punktu procentowego i osiągnęła poziom 12,3 %. Dla porównania, w tym samym okresie roku ubiegłego bezrobocie kształtowało się na poziomie 12,1 % i także wzrosło o podobną wartość – 0,7 punktu ...
Na koniec grudnia 2010 stopa bezrobocia wzrosła o 0,6 punktu procentowego i osiągnęła poziom 12,3 %. Dla porównania, w tym samym okresie roku ubiegłego bezrobocie kształtowało się na poziomie 12,1 % i także wzrosło o podobną wartość – 0,7 punktu procentowego. Najwięcej osób bezrobotnych przybyło w województwie warmińsko – mazurskim i kujawsko-pomorskim, najmniej w mazowieckim i śląskim.
Liczba osób pozostających bez pracy na koniec grudnia wyniosła 1 953,9 tys., jest to więcej niż na koniec listopada o 95,6 tys. osób.
Na przestrzeni całego roku przybyło 61,2 tys. bezrobotnych, co w porównaniu do roku poprzedniego było niezłym wynikiem, ponieważ liczba bezrobotnych rok wcześniej – w 2009 r. wzrosła ponad 9 razy więcej – o 418,9 osób.
W grudniu do urzędów zgłoszono 44,1 tys. ofert pracy, czyli o 17,2 tys. mniej niż w listopadzie. Najmniej nowych ofert zgłoszono w woj. lubuskim.
Cały rok 2010 przyniósł 1 020,5 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 117,9 tys. więcej niż w 2009 roku.

>> Rozwiń treść

2010-12-28
Czas oczekiwania na zabiegi medyczne skróci się
Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 03 grudnia 2010 roku. Dotyczy ona przede wszystkim kontroli nad świadczeniami specjalistycznymi opieki zdrowotnej. Kontrola ta ma na celu zlikwidowanie „sztucznego” tłoku i wydłużonego czasu oczekiwania na zabiegi czy wizyty, spowodowanego kilkukrotnym zapisywaniem się ...
Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 03 grudnia 2010 roku. Dotyczy ona przede wszystkim kontroli nad świadczeniami specjalistycznymi opieki zdrowotnej. Kontrola ta ma na celu zlikwidowanie „sztucznego” tłoku i wydłużonego czasu oczekiwania na zabiegi czy wizyty, spowodowanego kilkukrotnym zapisywaniem się tej samej osoby do kilku kolejek. Według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia, około jedna trzecia pacjentów zapisuje się na ten sam zabieg do kilku specjalistów, znacznie wydłużając czas oczekiwania, na dodatek często zapomina o odwołaniu kolejki po dokonaniu zabiegu. Od stycznia placówki zdrowotne, które oferują tego typu świadczenia, zobowiązane będą do przesyłania do NFZ- u numerów PESEL osób zapisujących się do lekarzy. Fundusz będzie dokonywał weryfikacji pacjentów, nie dopuszczając do zdublowania zapisu. Nowela ustawy będzie dotyczyła świadczeń, na które czas oczekiwania jest najdłuższy.

>> Rozwiń treść

2010-12-28
Prezydent podpisał ustawę o finansach publicznych
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych. Jeden z jej zapisów dotyczy emerytów i wzbudza szerokie kontrowersje. Nowelizacja zakłada bowiem zakaz łączenia pracy i emerytury, każdy, kto osiągnie wiek emerytalny będzie musiał podjąć ...
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych. Jeden z jej zapisów dotyczy emerytów i wzbudza szerokie kontrowersje. Nowelizacja zakłada bowiem zakaz łączenia pracy i emerytury, każdy, kto osiągnie wiek emerytalny będzie musiał podjąć decyzję, czy chce dalej pracować, czy pobierać emeryturę. ZUS nie będzie mógł przyznać emerytury bez wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy. Rząd ma nadzieję, że zwolni to miejsca pracy dla młodszych, ale wcale nie musi tak być. Równie dobrze pracodawca może ponownie zatrudnić emeryta, ale już na czarno, bez opłacania składek i podatków, a wtedy budżet straci podwójnie.
Poza punktem dotyczącym emerytów w ustawie znalazł się zapis pozwalający na automatyczne podnoszenie podatku VAT, o ile dług publiczny przekroczy 55 % PKB. Podatek byłby podnoszony o jeden punkt procentowy w ciągu kolejnych dwóch lat, po następnych dwóch wracałby do poziomu wyjściowego. Ustawa nakłada także większą dyscyplinę na część wydatków budżetowych – ich wysokość nie mogłaby przekroczyć jednego punktu powyżej inflacji.

>> Rozwiń treść

2010-12-17
Przed świętami można także zarobić, a nie tylko wydać
Święta to czas na rozluźnienie rygorów finansowych. Nawet ci liczący się z każdym groszem odpuszczają sobie w tym okresie. Taka poluzowana dyscyplina jest świetną okazją dla wszystkich, którzy nie boją się pracy, na podreperowanie swojego budżetu, zwłaszcza w tym szczególnym ...
Święta to czas na rozluźnienie rygorów finansowych. Nawet ci liczący się z każdym groszem odpuszczają sobie w tym okresie. Taka poluzowana dyscyplina jest świetną okazją dla wszystkich, którzy nie boją się pracy, na podreperowanie swojego budżetu, zwłaszcza w tym szczególnym czasie. Zwykle w okresie przedświątecznym wzrasta zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, zatrudnianych głównie w centrach handlowych, gdzie kilkakrotnie wzrasta zapotrzebowanie np. na merchandiserów wykładających towar, czy personel do obsługi tymczasowych, okazjonalnych stoisk.
Potrzebni są także ludzie do sprzedaży drzewek świątecznych, pakowania prezentów, sprzedaży ozdób itp… Płace sięgają często kilkunastu zł za godzinę, zdarza się, że pracodawca dodatkowo opłaca zakwaterowanie czy wyżywienie. Coraz częściej także wypłaca premię uzależnioną od obrotu.
Przedświąteczny czas to także dobry okres dla osób wykonujących prace porządkowe. Ich ceny nierzadko przekraczają 15 – 20 zł za godzinę, a zapotrzebowanie na mycie okien, pranie dywanów czy zwykłe porządki jest w grudniu ogromne. Ludzie mający coraz mniej czasu oszczędzają go właśnie na takich pracach, które mogą zlecić innym.
Obfitująca w śnieg zima sprawiła także, że wzrosło zapotrzebowanie na robotników do odśnieżania.
Zarobku aż do Nowego Roku mogą spodziewać się sprzedawcy fajerwerków – ale w końcu ich sezon jest tylko raz do roku.
Oczywiście najwyższe stawki są jak zwykle w dużych miastach, ale ktoś, kto nie boi się pracy, może zarobić wszędzie.

>> Rozwiń treść

2010-12-07
Sytuacja na rynku pracy w listopadzie 2010 r.
Stopa bezrobocia w listopadzie powiększyła się o kolejne 0,3 punktu procentowego i wyniosła na koniec miesiąca 11,8%. Liczba osób pozostających bez pracy wyniosła 1 861 tys. Jest to wzrost o ponad 42 tys. osób w porównaniu do października. W tym ...
Stopa bezrobocia w listopadzie powiększyła się o kolejne 0,3 punktu procentowego i wyniosła na koniec miesiąca 11,8%. Liczba osób pozostających bez pracy wyniosła 1 861 tys. Jest to wzrost o ponad 42 tys. osób w porównaniu do października. W tym samym okresie roku 2009 sytuacja kształtowała się podobnie, ale wtedy zanotowano o wiele większy wzrost bezrobotnych – o prawie 67 tys. osób. Listopad przyniósł wzrost bezrobocia w każdym z 16 województw, najsilniej jednak dało się to zauważyć w zachodniopomorskim, małopolskim, lubelskim i opolskim. Jeśli chodzi o liczbę ofert pracy, to w listopadzie dał się zauważyć dalszy jej spadek. Urzędy oferowały jedynie ok. 61 tys. miejsc, czyli o 28 tys. mniej niż w październiku. W ubiegłym roku również w listopadzie odnotowano spadek ofert zatrudnienia o prawie 21 tys. Najmniej nowych ofert zanotowano w województwie świętokrzyskim.
Bezrobocie ciągle wzrasta, ponieważ systematycznie kończą się prace okresowe - w rolnictwie i budownictwie. Część z osób znajdzie jeszcze zatrudnienie w handlu, z powodu zbliżających się świąt, ale reszta zarejestrowała się już, lub zarejestruje się w grudniu jako osoby bezrobotne.

>> Rozwiń treść

2010-11-30
Ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych podpisana
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ustawa wprowadza szereg zmian, między innymi nowe kwoty dofinansowania dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Zwiększona zostanie dopłata do każdego zatrudnionego niepełnosprawnego w stopniu znacznym, obniżone zaś dopłaty do ...
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ustawa wprowadza szereg zmian, między innymi nowe kwoty dofinansowania dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych.
Zwiększona zostanie dopłata do każdego zatrudnionego niepełnosprawnego w stopniu znacznym, obniżone zaś dopłaty do zatrudnionych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim. Nowelizacja ustala dofinansowania odpowiednio na poziomie 180%, 100% i 40% najniższego wynagrodzenia. Przed nowelą dopłaty te wynosiły 160%, 140% i 60% tegoż wynagrodzenia. Został wydłużony także czas pracy dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. O ile lekarz nie postanowi inaczej, będą oni pracowali osiem godzin, a nie siedem, jak dotychczas. Dla niepełnosprawnych w znacznym i umiarkowanym stopniu w dalszym ciągu obowiązywał będzie skrócony czas pracy. Zaostrzono także kryteria dla firm starających się o status pracy chronionej. Aby go uzyskać, firma będzie musiała zatrudnić minimum 50% załogi z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym przynajmniej 20% w stopniu znacznym. Dotychczas wymogi te były na poziomie 40% i 10%.

>> Rozwiń treść

2010-11-24
Rząd przymierza się do redukcji zatrudnienia w administracji państwowej
Rząd planuje przeprowadzić cięcia w zatrudnieniu wśród pracowników administracji państwowej. Redukcja zatrudnienia ma się odbyć w latach 2011 – 2013. W planach jest zwolnienie minimum 10 % urzędników, z tego pracę straci ok. tysiąca pracowników ministerstw i aż 6 tys. ...
Rząd planuje przeprowadzić cięcia w zatrudnieniu wśród pracowników administracji państwowej. Redukcja zatrudnienia ma się odbyć w latach 2011 – 2013. W planach jest zwolnienie minimum 10 % urzędników, z tego pracę straci ok. tysiąca pracowników ministerstw i aż 6 tys. urzędników skarbowych. Jednak nie wszystkie urzędy muszą przeprowadzić redukcję, nie są nią objęte: kancelarie Sejmu, Senatu i prezydencka, biura GIODO, RPO i RPD, NIK, KRRiT, IPN. Do zwolnień nie są zobowiązane także urzędy samorządowe.
Wg założeń projektu, będzie można zwalniać urzędników mianowanych, w okresie ochrony przedemerytalnej, a także działaczy związkowych. O pracę powinni także się bać ci spośród urzędników, którzy pobierają rentę lub emeryturę. Kryteria zwalniania mają być jawne dla wszystkich, podane do wiadomości wszystkich urzędników.

>> Rozwiń treść

2010-11-24
Emeryt będzie musiał wybrać: pensja lub emerytura
Każdy pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i jednocześnie świadczenie emerytalne, będzie musiał po Nowym Roku wybrać jedno z nich. Rząd chce bowiem od stycznia 2011 r. wprowadzić zmiany, dzięki którym nie będzie możliwe jednoczesne pobieranie pensji ...
Każdy pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i jednocześnie świadczenie emerytalne, będzie musiał po Nowym Roku wybrać jedno z nich. Rząd chce bowiem od stycznia 2011 r. wprowadzić zmiany, dzięki którym nie będzie możliwe jednoczesne pobieranie pensji i emerytury. Osoby, które już korzystają z takiej możliwości, będą musiały dokonać wyboru do października 2011 r. Wg rządowych założeń, ma to zwiększyć ilość miejsc pracy dla młodszych lub zmniejszyć pobieranie emerytury z ZUS-u. Skutkiem ubocznym może być jednak dalsze obniżenie aktywności zawodowej wśród osób starszych. Polska ma i tak jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia po 50 – tym roku życia, pracuje zawodowo zaledwie 1/3 populacji.

>> Rozwiń treść

2010-11-19
Nowe obostrzenia dla palaczy już funkcjonują
Od 15 listopada obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, która zaostrza przepisy dotyczące palenia papierosów w miejscach publicznych. Całkowitym zakazem palenia będą objęte m. in. przystanki i place zabaw, szkoły każdego szczebla, szpitale, hotele i restauracje, ...
Od 15 listopada obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, która zaostrza przepisy dotyczące palenia papierosów w miejscach publicznych. Całkowitym zakazem palenia będą objęte m. in. przystanki i place zabaw, szkoły każdego szczebla, szpitale, hotele i restauracje, kina, centra handlowe, środki transportu i wiele innych miejsc. W części instytucji możliwe będzie palenie w wyodrębnionych pomieszczeniach, ale niektóre z nich, np. szkoły, nie będą mogły tworzyć palarni. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat w wysokości 500,00 zł. Zmieniły się także przepisy dla firm, które dotychczas musiały tworzyć dla swoich pracowników palarnie – nowe przepisy znoszą ten wymóg, to czy palarnia będzie czy nie będzie wydzielona, zależy jedynie od woli pracodawcy. Zaostrzone zostały także kryteria urządzania palarni. W każdym budynku użyteczności publicznej powinna być też umieszczona w widocznym miejscu informacja o zakazie palenia w postaci słownej i obrazkowej, za jej brak grozi grzywna w wys. 2000,00 zł. Kary mogą nakładać policjanci lub inspektorzy sanitarni, a także strażnicy miejscy.

>> Rozwiń treść

2010-11-16
Żony dyplomatów mają szansę na własną pensję
Minister Fedak oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgadzają się w sprawie przyznania małżonkom dyplomatów prawa do wynagrodzeń. Żony czy mężowie dyplomatów nie dostają wynagrodzenia, nawet jeśli pracują na rzecz placówek dyplomatycznych. Jedyną formą zapłaty za ich pracę jest dodatek do pensji ...
Minister Fedak oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgadzają się w sprawie przyznania małżonkom dyplomatów prawa do wynagrodzeń. Żony czy mężowie dyplomatów nie dostają wynagrodzenia, nawet jeśli pracują na rzecz placówek dyplomatycznych. Jedyną formą zapłaty za ich pracę jest dodatek do pensji dyplomaty, ale po osiągnięciu wieku emerytalnego oni sami nie mają prawa do emerytury z racji nieopłacania składek na ubezpieczenie. Dodatkowo małżonkowie dyplomatów nie mogą podejmować żadnej innej pracy, nie mają więc możliwości „uskładania” emerytury. Aby zapobiec takiej sytuacji, MSZ zaproponowało zatrudnienie żon czy mężów na oddzielnych etatach, co da im szansę na otrzymywanie w przyszłości emerytury uzbieranej ze swoich składek.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita