Aktualności

2010-10-11
Nagraj swoje cv w urzędzie
W warszawskim urzędzie pracy uruchomiono kabinę do nagrań video cv. Każdy poszukujący pracy może z niej skorzystać. Kabina znajduje się w budynku przy Grochowskiej 171b, na pierwszym piętrze. Długość nagranego filmu nie może przekroczyć trzech minut. Film można umieścić na ...
W warszawskim urzędzie pracy uruchomiono kabinę do nagrań video cv. Każdy poszukujący pracy może z niej skorzystać. Kabina znajduje się w budynku przy Grochowskiej 171b, na pierwszym piętrze. Długość nagranego filmu nie może przekroczyć trzech minut. Film można umieścić na stronach urzędu, na koncie osobistym. Każdy użytkownik może przesłać swoje nagranie potencjalnym pracodawcom w formie linku, może też zamieścić je w bazie, tak aby było dostępne dla zarejestrowanych pracodawców.

>> Rozwiń treść

2010-10-07
Rząd zaplanował podwyżkę płacy minimalnej na przyszły rok
W 2011 roku płaca minimalna wyniesie 1386 zł. Oznacza to podwyżkę o 5,2 % czyli o 69 zł. Zarówno związki zawodowe jak i organizacje pracodawców proponowały nieco większą podwyżkę, do 1408 zł, ale została ona zablokowana przez ministerstwo finansów. ...
W 2011 roku płaca minimalna wyniesie 1386 zł. Oznacza to podwyżkę o 5,2 % czyli o 69 zł.
Zarówno związki zawodowe jak i organizacje pracodawców proponowały nieco większą podwyżkę, do 1408 zł, ale została ona zablokowana przez ministerstwo finansów. Im wyższa płaca minimalna, tym większe jest zagrożenie likwidacją miejsc pracy. Wynagrodzenie minimalne ma wpływ na szereg innych zobowiązań, m. in. wysokość odpraw pracowniczych czy odszkodowań. Wyższe składki na ZUS zapłacą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Istnieje możliwość, że przyszły rok będzie ostatnim, w którym płaca minimalna jest określana według dotychczasowych zasad. PSL pracuje bowiem nad projektem, wg którego wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana byłaby proporcjonalnie do wzrostu PKB. Im jest on wyższy, tym bardziej wzrasta pensja minimalna – nie więcej niż do połowy średniego wynagrodzenia. Projekt zakłada też możliwość jej obniżenia w razie spadku kondycji gospodarki, ale nie więcej niż do 40 % przeciętnej płacy.

>> Rozwiń treść

2010-10-07
Coraz mniej unijnych dotacji
Powoli kończą się pieniądze z dotacji unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości. Niektóre województwa wstrzymały nabory wniosków konkursowych od firm operatorów organizujących szkolenia. Pieniądze, jeśli jeszcze są,w przyszłym roku wypłacane będą przez urzędy pracy. Dla przedsiębiorców jest to mniej korzystne, ponieważ ...
Powoli kończą się pieniądze z dotacji unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości. Niektóre województwa wstrzymały nabory wniosków konkursowych od firm operatorów organizujących szkolenia. Pieniądze, jeśli jeszcze są,w przyszłym roku wypłacane będą przez urzędy pracy. Dla przedsiębiorców jest to mniej korzystne, ponieważ dotacje uzyskiwane w trybie konkursowym były wyższe, niż te, o które można starać się w urzędzie pracy. Sytuacja ta dotyczy pięciu województw: mazowieckiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego i pomorskiego.
W pozostałych województwach pieniądze jeszcze są, ale trzeba się spieszyć. Poza tym projekty skierowane są do konkretnych grup, np. osób po 45 r. życia czy kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka. Wykazy pośredników, którzy organizują szkolenia, są dostępne, w zależności od województwa, albo na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy albo Urzędów Marszałkowskich.
Warunkiem koniecznym dla wszystkich osób jest, aby w ciągu roku poprzedzającego starania o dofinansowanie, nie prowadziły działalności gospodarczej. Warto się pospieszyć, ponieważ Polska planuje zmiany w podziale pieniędzy, które dostaniemy po roku 2013. Większa pula ma zostać przeznaczona na pożyczki dla przedsiębiorców, a mniejsza na dotacje. Obecnie jest odwrotnie.

>> Rozwiń treść

2010-10-01
Jest decyzja w sprawie VAT od samochodów z kratką
Rada Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez Polskę w sprawie ograniczenia odliczenia VAT od samochodów z kratką. Polska poprosiła o zgodę na wyznaczenie limitu odliczenia VAT od takich samochodów i 27 września otrzymała zgodę. Oznacza to, że sprawdziły się ...
Rada Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez Polskę w sprawie ograniczenia odliczenia VAT od samochodów z kratką. Polska poprosiła o zgodę na wyznaczenie limitu odliczenia VAT od takich samochodów i 27 września otrzymała zgodę. Oznacza to, że sprawdziły się wcześniejsze zapowiedzi rządu. Popularne auto „z kratką”, czyli samochód osobowy z homologacją ciężarową do końca bieżącego roku ciągle można kupić z pełnym odliczeniem podatku VAT. Warunkiem jest odebranie samochodu od dealera, a nie jedynie zarezerwowanie i dokonanie przedpłaty. Po 01.01.2011 r. możliwe będzie częściowe odliczenie VAT-u – maksymalnie 60 % kwoty tego podatku widniejącej na fakturze, ale nie więcej niż 6 tys. zł. W porównaniu do jeszcze obowiązujących odliczeń, które w przypadku samochodów luksusowych mogą sięgać kilkudziesięciu tys. zł., kwota 6 tys. nie jest zbyt atrakcyjna. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup auta jeszcze w tym roku.
Zgoda Unii na limit w odliczeniu VAT-u jest aktualna do końca 2013 r.
Polska na razie planuje wprowadzenie ograniczeń na dwa lata, do końca 2012 r.

>> Rozwiń treść

2010-10-01
Nowe zobowiązania dla firm
Majowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie abonamentów medycznych ma swoje dalsze konsekwencje. Orzekając, że od abonamentów, nawet takich, z których pracownik nie korzysta, firma zobowiązana jest odprowadzić PIT, sędziowie otworzyli drogę dla dalszych zobowiązań firm, tym razem wobec ...
Majowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie abonamentów medycznych ma swoje dalsze konsekwencje.
Orzekając, że od abonamentów, nawet takich, z których pracownik nie korzysta, firma zobowiązana jest odprowadzić PIT, sędziowie otworzyli drogę dla dalszych zobowiązań firm, tym razem wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za wszystkie abonamenty zakupione przez firmy dla swoich pracowników, należny nie tylko odprowadzić podatek, ale także składki na ZUS. Podstawa wymiaru podatku i naliczania składek jest taka sama.
Sytuacja zaczęła wyglądać nieciekawie, ponieważ zobowiązania podatkowe przedawniają się po pięciu, a wobec ZUS-u po dziesięciu latach. Oznacza to nie tylko ogrom pracy papierkowej, która czeka znaczną część firm, ale też znaczne zobowiązania, które mogą się przyczynić do utraty płynności finansowej przez wiele z nich. Zarówno urzędy skarbowe jak i placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęły już kontrole w firmach. Skutkować one będą koniecznymi korektami wielu dokumentów, w tym dotyczących pracowników częstokroć od wielu lat nie pracujących w firmach. Dla ZUS-u kluczową kwestią jest ustalenie urzędów skarbowych, czy firma powinna opłacić PIT ( z tego obowiązku zwolnione są jedynie abonamenty dotyczące medycyny pracy). Jeśli fiskus orzeknie, że firma musi płacić, wtedy wkroczy ZUS, domagając się także zapłaty składek na ubezpieczenie.

>> Rozwiń treść

2010-09-29
Projekt budżetu trafił do sejmu
We wtorek 28.09.10 r. rząd przyjął projekt budżetu na rok 2011. Projekt zakłada dochody państwa na poziomie ok. 273 mld zł, natomiast wydatki w wysokości ok. 313 mld zł. Jak łatwo obliczyć, da nam to deficyt budżetowy w wysokości nieco ...
We wtorek 28.09.10 r. rząd przyjął projekt budżetu na rok 2011. Projekt zakłada dochody państwa na poziomie ok. 273 mld zł, natomiast wydatki w wysokości ok. 313 mld zł. Jak łatwo obliczyć, da nam to deficyt budżetowy w wysokości nieco ponad 40 mld zł. W założeniach projektu jest przewidywany wzrost PKB o 3,5 %, inflacja na poziomie 2,3 % i bezrobocie na koniec 2011 r. w wysokości 9,9 %.
Lwią część przyszłorocznego budżetu zapewnią wpływy z podatków pośrednich, (w tym z podniesionego do wys. odpowiednio 8 % i 23 % VAT-u –na razie podwyżka tego podatku ma charakter przejściowy, do 2013 r.), ma to być prawie 180 mld zł. Na resztę państwowych dochodów mają się składać wpływy z podatków bezpośrednich – PIT i CIT, a także z tzw. dochodów niepodatkowych, czyli np. z dywidend.
Jeśli chodzi o wydatki, to zmniejszono wysokość zasiłku pogrzebowego, z ponad sześciu do 4 tys. zł, zlikwidowano obniżoną stawek akcyzy dla biopaliw, zamrożono płace w budżetówce, z wyjątkiem nauczycieli. Poza wspomnianą już podwyżką VAT-u, zwiększono także do 5 % podatek VAT na książki (dotychczas 0 %) i niektóre produkty żywnościowe. Więcej pieniędzy dostaną za to emeryci – zaplanowano w budżecie wzrost rent i emerytur na poziomie 2,7 % i studenci, którzy z powrotem otrzymają zwiększoną ulgę na przejazdy – 49 % i 51 %.
Projekt ustawy budżetowej musi zostać przekazany do Sejmu najpóźniej do końca września, a zatwierdzony przez parlament w ciągu następnych czterech miesięcy. Tak stanowi konstytucja. W przypadku przekroczenia tych terminów, prezydent może rozwiązać sejm.

>> Rozwiń treść

2010-09-29
Druki ZUS RMUA raz na kwartał?
Komisja Przyjazne Państwo przygotowała projekt ustawy, której założeniem jest wydłużenie okresu wydawania druków ZUS RMUA przez pracodawców dla pracowników - do trzech miesięcy. Dotychczas każdy pracodawca musi przekazywać ten dokument każdemu z pracowników co miesiąc. Może, za zgodą pracownika, wysyłać ...
Komisja Przyjazne Państwo przygotowała projekt ustawy, której założeniem jest wydłużenie okresu wydawania druków ZUS RMUA przez pracodawców dla pracowników - do trzech miesięcy. Dotychczas każdy pracodawca musi przekazywać ten dokument każdemu z pracowników co miesiąc. Może, za zgodą pracownika, wysyłać go w formie elektronicznej, ale nie jest to zbyt popularny sposób, ze względu na konieczność posiadania przez pracodawcę podpisu elektronicznego – większość z małych czy średnich firm go nie ma. Z punktu widzenia pracodawców, taka zmiana byłaby niezwykle korzystna, ponieważ dawałaby znaczne oszczędności. Powstaje jednak problem z poświadczeniem przez pracowników praw do bezpłatnej opieki medycznej, które obecnie odbywa się głównie za pomocą tychże druków. Od 01.01.2010 r. ZUS nie wydaje już legitymacji ubezpieczeniowych, które można było stemplować i które także potwierdzały prawa do opieki, funkcjonują jedynie te wydane przed tym terminem. Dla większości pracowników druk ZUS RMUA jest więc jedynym poświadczeniem ich praw. Problem leży w tym, że NFZ żąda comiesięcznego, a nie kwartalnego poświadczania aktualności opłaconych składek, proponowana zmiana jest więc dla pracowników utrudnieniem w dostępie do świadczeń medycznych. Cały projekt wymaga jeszcze dopracowania, tak aby był korzystny dla wszystkich stron.

>> Rozwiń treść

2010-09-29
Trzech Króli nowym dniem wolnym
Decyzją 370 posłów mamy dodatkowy, 13 już dzień wolny od pracy – święto Trzech Króli, przypadające w dniu 6 stycznia. O ile nie zmieni tego stanowisko senatu, wolne będzie obowiązywało od następnego roku. Ponieważ jednak nie ma marchewki bez kija, ...
Decyzją 370 posłów mamy dodatkowy, 13 już dzień wolny od pracy – święto Trzech Króli, przypadające w dniu 6 stycznia. O ile nie zmieni tego stanowisko senatu, wolne będzie obowiązywało od następnego roku. Ponieważ jednak nie ma marchewki bez kija, z kodeksu pracy usunięty został zapis o odbieraniu dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. Na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat obie zmiany dadzą nam w sumie jedynie jeden dodatkowy dzień wolny – z tytułu święta Trzech Króli dostaniemy dziewięć dni wolnych, a z powodu likwidacji możliwości „odbioru” wolnego za soboty – stracimy osiem dni.
Wolne w święto Trzech Króli obowiązywało w Polsce do roku 1960. W Europie oprócz nas w ten dzień nie pracują także Szwedzi i Finowie, Niemcy, Austriacy oraz Grecy, Włosi i Hiszpanie. Reszta Europy każdego 6 stycznia wędruje do pracy.
Opinie na temat nowych zmian jak zwykle są podzielone w zależności od tego, kto je wypowiada. Ogólnie rzecz biorąc, przedstawiciele pracodawców są przeciwni dodatkowemu dniu wolnemu, co ich zdaniem spowolni rozwój gospodarki, strona przeciwna narzeka natomiast na zabranie możliwości odbierania dni wolnych za „sobotnie” święta. Zważywszy jednak na wyliczenia, z grubsza status quo zostanie zachowane – przecież do 2010 r. będzie jedynie jeden dzień wolny więcej. (I pewnie dlatego narzekają wszyscy – nikt wiele nie stracił, ale też i nikt szczególnie dużo nie zyskał).

>> Rozwiń treść

2010-09-23
Deficyt ciągle się powiększa
Minister finansów Jacek Rostowski przewiduje, że deficyt za rok 2010 osiągnie pułap 100 mld zł. Chodzi o deficyt sektora finansów publicznych, na który obok deficytu budżetowego składa się także deficyt samorządów. W Polsce nie ma na razie narzędzi pozwalających ...
Minister finansów Jacek Rostowski przewiduje, że deficyt za rok 2010 osiągnie pułap 100 mld zł. Chodzi o deficyt sektora finansów publicznych, na który obok deficytu budżetowego składa się także deficyt samorządów.
W Polsce nie ma na razie narzędzi pozwalających na ograniczanie ciągle rosnącego deficytu w budżetach samorządów, o ile nie przekroczy on 60 % kwoty ich dochodów. W ciągu ostatnich kilku lat samorządy zaczęły się zadłużać na szeroką skalę, ponieważ chcąc wykorzystać dotacje unijne, muszą zgromadzić wkład własny. Ponieważ najczęściej go nie mają, sięgają po kredyty, inaczej dotacje przepadną. Inwestycje samorządowe w dużej części przyczyniły się do złagodzenia skutków recesji w Polsce, ale mają też drugą stronę – powodują, że zbliżamy się do przekroczenia progu 55 % PKB w zadłużeniu publicznym. Skutkiem jego przekroczenia będą obowiązkowe oszczędności we wszystkich sektorach życia publicznego.

>> Rozwiń treść

2010-09-23
Coraz mniej pieniędzy w urzędach
Urzędom pracy powoli kończą się pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych. Coraz więcej z nich musi ograniczać dotacje na rozkręcenie własnego biznesu czy płatne staże. W niektórych województwach pracodawcy chcący skorzystać z programu, powinni się pospieszyć, ponieważ już teraz część urzędów ...
Urzędom pracy powoli kończą się pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych. Coraz więcej z nich musi ograniczać dotacje na rozkręcenie własnego biznesu czy płatne staże. W niektórych województwach pracodawcy chcący skorzystać z programu, powinni się pospieszyć, ponieważ już teraz część urzędów nie przyjmuje takich wniosków.
W przyszłym roku wydatki na aktywizację bezrobotnych zostaną znacznie obniżone, rząd planuje, że będą one na poziomie nieco ponad 3 mld zł, czyli o ponad połowę mniejsze niż w tym roku. Skutki odczują zarówno bezrobotni, jak i firmy, które dotychczas mogły ubiegać się o zatrudnienie stażysty – jego wynagrodzenie w całości było pokrywane przez urząd pracy. Mniej będzie też pieniędzy na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy oraz na dotacje dla bezrobotnych z pomysłem na własny biznes.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita