Aktualności

2010-08-31
Od stycznia wzrośnie VAT na książki
W przyszłym roku czeka nas podwyżka stawki VAT na książki. Wzrośnie ona z 0 % do 5 %. Wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów, raczej nie ma szans na przedłużenie okresu zerowego VAT-u, ponieważ był on już raz przedłużany – wyższa stawka ...
W przyszłym roku czeka nas podwyżka stawki VAT na książki. Wzrośnie ona z 0 % do 5 %. Wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów, raczej nie ma szans na przedłużenie okresu zerowego VAT-u, ponieważ był on już raz przedłużany – wyższa stawka miała zacząć obowiązywać od 01.01.2008 r., Polsce udało się wtedy uzyskać odroczenie podwyżki na kolejne trzy lata. Aby można było wprowadzić stawkę 5-cio procentową, rząd musi zmienić obowiązujące w tym względzie przepisy, ponieważ obecne nie przewidują stawki 5 %.
Zwiększenie VAT-u na książki z całą pewnością spowoduje wzrost cen, a co za tym idzie, dalszy spadek popytu na nie. Zważywszy, że w ubiegłym roku zaledwie 38% Polaków deklarowało, że przeczytało choćby jedną książkę, odsetek osób sięgających po nie może dalej spadać.

>> Rozwiń treść

2010-08-31
Za rok będziemy legitymwać się nowymi dowodami
Od 01.07.2011 roku wejdzie w życie ustawa o dowodach osobistych. Zakłada ona zastąpienie „zwykłych” dokumentów tożsamości ich elektronicznymi odpowiednikami, które dodatkowo będą miały specjalny chip, umożliwiający szereg dodatkowych funkcjonalności. Przede wszystkim, nowe dowody będzie można wykorzystywać do załatwiania spraw za ...
Od 01.07.2011 roku wejdzie w życie ustawa o dowodach osobistych. Zakłada ona zastąpienie „zwykłych” dokumentów tożsamości ich elektronicznymi odpowiednikami, które dodatkowo będą miały specjalny chip, umożliwiający szereg dodatkowych funkcjonalności. Przede wszystkim, nowe dowody będzie można wykorzystywać do załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu, dzięki temu, że chipy umożliwią składanie tzw. podpisów elektronicznych, za które dotychczas trzeba było płacić. Dowody mają być także wykorzystywane przy dostępie do usług medycznych – przypomnijmy, że służbie zdrowia także planowana jest zakrojona na szeroką skalę informatyzacja. Jeśli chodzi o dane zawarte w dowodzie – nie będzie w nim ani rysopisu, ani danych meldunkowych (obowiązek meldunku także ma zniknąć). Dowody będą wydawane bez względu na wiek, dla najmłodszych dzieci (do lat pięciu) na okres 5 lat, dla starszych - 10 lat. Mają potwierdzać również nasze obywatelstwo na terenie strefy Schengen.
W przeciwieństwie do ostatniej wymiany dokumentów, nowe dowody mają być bezpłatne.

>> Rozwiń treść

2010-08-25
Szefowie OFE na dywaniku u premiera
Premier Donald Tusk przedstawił szefom Otwartych Funduszy Emerytalnych ultimatum: albo zaczną dbać o dobro przyszłych emerytów, albo rząd rozpocznie prace nad innym systemem emerytalnym. Rozmowa pomiędzy premierem a szefami OFE odbyła się 25.08.2010 r. w kancelarii premiera. Premier zarzucił kierownictwu ...
Premier Donald Tusk przedstawił szefom Otwartych Funduszy Emerytalnych ultimatum: albo zaczną dbać o dobro przyszłych emerytów, albo rząd rozpocznie prace nad innym systemem emerytalnym. Rozmowa pomiędzy premierem a szefami OFE odbyła się 25.08.2010 r. w kancelarii premiera. Premier zarzucił kierownictwu funduszy m. in. że zbyt dużo uwagi przykładają do zadowolenia klientów instytucjonalnych, za dużo wydają na prowizje i reklamy, aby przyciągnąć nowych klientów, nie starają się zaś o osiągnięcie jak najlepszych rezultatów dla dobra swoich klientów – przyszłych emerytów. Wg premiera, fundusze powinny konkurować ze sobą osiągniętymi wynikami, a nie wysokością prowizji dla akwizytorów. Szefowie OFE mają czas do połowy września na przedstawienie swojego planu naprawczego.

>> Rozwiń treść

2010-08-24
Pracodawcy poszkodowani w powodzi mają dłuższe terminy opłaty składek
Na podstawie ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na ...
Na podstawie ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 148, poz. 993) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 994) przedsiębiorcy, których dotknęła sierpniowa powódź mogą starać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o kilkumiesięczne odroczenie terminu zapłaty składek. Dotyczy ono składek za trzeci kwartał, można je będzie opłacać do końca roku. Do tego czasu ZUS nie będzie naliczał odsetek za zwłokę. Aby skorzystać z uprawnień, należy we właściwym inspektoracie złożyć oświadczenie. Można je pobrać w placówkach bądź na stronie internetowej Zakładu. Przesunięcie terminu opłaty składek nie zwalnia zakładów pracy od terminowego składania wszelkich dokumentów w ZUS-ie, wydawania pracownikom druków RMUA oraz wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

>> Rozwiń treść

2010-08-17
ZUS informuje o emeryturach
Osiemnaście milionów osób dostanie w najbliższym czasie od ZUS-u informacje o stanie swoich kont za rok 2009. Będzie można dowiedzieć się z niej szeregu informacji dotyczących pieniędzy zgromadzonych na koncie emerytalnym, m. in.: • kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie ...
Osiemnaście milionów osób dostanie w najbliższym czasie od ZUS-u informacje o stanie swoich kont za rok 2009. Będzie można dowiedzieć się z niej szeregu informacji dotyczących pieniędzy zgromadzonych na koncie emerytalnym, m. in.:

• kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na I filarze za okres od stycznia 1999 do grudnia 2008 roku włącznie,
• kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego (gdy ten kapitał został dla danej osoby już ustalony),
• wysokość należnych i odprowadzonych składek na otwarte fundusze emerytalne (dotyczy to członków OFE),
• kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek OFE w wysokości nominalnej za poszczególne miesiące 2009 r.
• dla osób, które ukończyły 35 lat, ZUS podaje również wysokość hipotetycznej emerytury, czyli szacunkową wartość przyszłego świadczenia.
Informacje te umożliwią osobom ubezpieczonym sprawdzenie, czy i jakie składki zostały przekazane na ich konta, a także pomogą „z grubsza” zorientować się, jaka może być wysokość przyszłej emerytury.

>> Rozwiń treść

2010-08-11
Sprawdź, czy należy ci się zwrot składek
Dnia 1 września upływa termin składania wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne dla kobiet, które prowadząc własną działalność gospodarczą, korzystały z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych. Wnioski takie można było składać od 1 września ubiegłego roku na podstawie ustawy z ...
Dnia 1 września upływa termin składania wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne dla kobiet, które prowadząc własną działalność gospodarczą, korzystały z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych. Wnioski takie można było składać od 1 września ubiegłego roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe. Każda kobieta, która od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r., prowadząc działalność gospodarczą, przebywała na w/w urlopach, ma możliwość ubiegania się o umorzenie składek. Warunkiem jest złożenie wniosku i stosownych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
Dotychczas z prawa tego skorzystało ponad 14 tys. kobiet, a ZUS umorzył składki na kwotę przekraczającą 34 mln zł.

>> Rozwiń treść

2010-08-11
Sytuacja na rynku pracy w lipcu 2010 r.
W lipcu nastąpił dalszy spadek poziomu bezrobocia. Stopa bezrobocia wyniosła 11,4 % i była niższa o 0,2 %. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wyniosła w lipcu 1 814,2 tys. Jest to o 29,7 tys. osób (tj. o 1,6%) mniej niż ...
W lipcu nastąpił dalszy spadek poziomu bezrobocia. Stopa bezrobocia wyniosła 11,4 % i była niższa o 0,2 %. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wyniosła w lipcu 1 814,2 tys. Jest to o 29,7 tys. osób (tj. o 1,6%) mniej niż w czerwcu. W porównywalnym okresie roku ubiegłego, liczba bezrobotnych zwiększyła się o 17,4 tys. osób, Wskaźnik podskoczył z 10,6% do 10,7%.
W lipcu w każdym z województw z wyjątkiem podlaskiego zanotowano zmniejszenie się liczby osób zarejestrowanych w urzędach, najwięcej tradycyjnie już na terenach dotkniętych najsilniejszym bezrobociem, czyli w woj. warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. Najmniejszy spadek bezrobocia odnotowano, podobnie jak w miesiącu poprzednim, w woj. mazowieckim, małopolskim i śląskim.
W lipcu w urzędach pracy pojawiło się 90,1 tys. ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców. Jest to tysiąc miejsc pracy mniej niż w czerwcu. Podobnie było w lipcu ub. r., kiedy także ubyła porównywalna liczba ofert.

>> Rozwiń treść

2010-08-11
ZUS podał wyniki kontroli zwolnień lekarskich
Ponad 10 % ze 154 tys. zwolnień skontrolowanych przez ZUS okazało się przypadkami nadużycia. W okresie od stycznia do czerwca br. ZUS przeprowadzał wzmożone kontrole zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Wynikiem tych kontroli było cofnięcie lub obniżenie zasiłków chorobowych ...
Ponad 10 % ze 154 tys. zwolnień skontrolowanych przez ZUS okazało się przypadkami nadużycia. W okresie od stycznia do czerwca br. ZUS przeprowadzał wzmożone kontrole zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Wynikiem tych kontroli było cofnięcie lub obniżenie zasiłków chorobowych niemalże 16 tys. osób, na kwotę ponad 76 mln zł.
Kontrole zusowskie przeprowadzane są w sposób losowy, z uwzględnieniem jednak osób, które częściej lub dłużej niż średnia przebywają na zwolnieniach lekarskich. ZUS także przypomina, że pracodawcy zatrudniający ponad 20 osób, także mają prawo do przeprowadzania kontroli w okresie pierwszych 33 dni wypłaty świadczenia to właśnie oni są płatnikami – a prawo do kontroli ma ten, który płaci. Ponieważ ZUS przejmuje wypłaty zasiłków chorobowych dopiero po przekroczeniu przez pracownika 33 dni ( lub 14 dla osób po pięćdziesiątce), wcześniej właśnie pracodawca ma prawo do kontroli swoich pracowników.

>> Rozwiń treść

2010-08-03
Od stycznia wzrośnie płaca minimalna
Znana jest już kwota minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Będzie to 1386 zł – taką kwotę zaproponował rząd i najprawdopodobniej zostanie ona zatwierdzona. Z podwyżką płacy minimalnej wiąże się szereg konsekwencji, nie tylko dla pracowników, ale ...
Znana jest już kwota minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Będzie to 1386 zł – taką kwotę zaproponował rząd i najprawdopodobniej zostanie ona zatwierdzona. Z podwyżką płacy minimalnej wiąże się szereg konsekwencji, nie tylko dla pracowników, ale także dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wzrosną nie tylko płace, ale też składki, dodatki za nadgodziny i pracę w nocy. Wyższa będzie pensja osób rozpoczynających pracę – nie mogą oni zarabiać mniej niż 80 % płacy minimalnej. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego oznacza też większe składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, opłacane przez rząd. Podwyższona będzie też podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

>> Rozwiń treść

2010-08-02
Będą zmiany dla zakładów pracy chronionej
W sejmie został złożony poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wprowadza on zmiany dla wszystkich pracodawców, których firmy mają status zakładu pracy chronionej. Dotychczas, aby uzyskać taki status i wiążące się z nim ...
W sejmie został złożony poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wprowadza on zmiany dla wszystkich pracodawców, których firmy mają status zakładu pracy chronionej. Dotychczas, aby uzyskać taki status i wiążące się z nim przywileje, wystarczyło, aby 40 % ogółu pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne. Jeżeli projekt poselski przejdzie, to status ZPChr będzie można uzyskać pod warunkiem, że 50 % załogi będzie posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, w tym 10% - w stopniu znacznym lub umiarkowanym. To nie koniec zmian. Projekt zakłada także zamrożenie podstawy obliczania wysokości dofinansowania pensji niepełnosprawnych pracowników na poziomie płacy minimalnej z 2009 r. oraz stopniowe obniżanie dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim o mniej więcej 30 %. Zniesione ma być też dofinansowanie dla emerytów z orzeczeniem niepełnosprawności. Wzrosnąć ma za to dofinansowanie do pensji pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności – o 12,5 %. Wszystkie te zmiany mają skłonić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, którym dotychczas najtrudniej było znaleźć pracę.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita