Aktualności

2010-08-02
PARP uruchomił kolejny nabór wniosków na e-biznes
W piątek ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla firm w dziedzinie e-biznesu. Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, czyli tych, które zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników, dotyczy wspierania działalności gospodarczej świadczonej drogą elektroniczną. Do podziału jest ...
W piątek ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla firm w dziedzinie e-biznesu. Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, czyli tych, które zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników, dotyczy wspierania działalności gospodarczej świadczonej drogą elektroniczną. Do podziału jest prawie 321 mln zł. Po ubiegłorocznych doświadczeniach, kiedy tworzyły się komitety kolejkowe i listy społeczne, zmieniony został sposób naboru. Tym razem wszyscy będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną, a urzędnicy przed przyznaniem dofinansowań będą musieli rozpatrzyć wszystkie złożone wnioski. ( W ub. roku, wbrew podobnym zapowiedziom, liczyła się kolejność wpłynięcia.) Wybrane zostaną te z najciekawszymi pomysłami i najlepiej rokujące, które otrzymają najwięcej punktów. Aby ubiegać się o dotację, należy spełniać szereg warunków, m. in. wartość wydatków musi zmieścić się pomiędzy 20 a 700 tysiącami zł. Dotacja nie może wynosić więcej niż 70 % wartości projektu, a przypadku wnioskodawcy, który ma mniej niż 27 lat – 80 %. Można złożyć maksymalnie jeden wniosek.

>> Rozwiń treść

2010-07-28
Absolutorium dla rządu udzielone
W czwartek, 22 lipca, sejm przyjął sprawozdania z budżetu za rok 2009 i udzielił rządowi absolutorium, przy 228 głosach za, 193 przeciw i 5 wstrzymujących się. Wcześniej sejm odrzucił poprawkę i dwa wnioski mniejszości – wszystkie zgłoszone przez PiS, zawierające ...
W czwartek, 22 lipca, sejm przyjął sprawozdania z budżetu za rok 2009 i udzielił rządowi absolutorium, przy 228 głosach za, 193 przeciw i 5 wstrzymujących się. Wcześniej sejm odrzucił poprawkę i dwa wnioski mniejszości – wszystkie zgłoszone przez PiS, zawierające propozycje odrzucenia sprawozdań i nieudzielenia rządowi absolutorium w związku z nieprawidłowościami wykonaniu budżetu.
W 2009 roku dochody państwa kształtowały się na poziomie 274,2 mld zł, czyli o 1,3 mld więcej niż zakładał znowelizowany budżet na rok ubiegły. Wydatki kosztowały nas prawie 290 mld zł i były niższe o 2,1mld od zaplanowanych. Deficyt budżetowy wyniósł 23,8 mld zł.

>> Rozwiń treść

2010-07-28
Nowe miejsca pracy na Podlasiu
W piątek w gminie Orla na Podlasiu odsłonięto kamień węgielny zapoczątkowujący budowę nowej fabryki Ikea. Całość inwestycji ma zostać ukończona w roku 2015. Składać się na nią będzie fabryka płyt HDF, która ma zacząć działać już w roku 2011 oraz ...
W piątek w gminie Orla na Podlasiu odsłonięto kamień węgielny zapoczątkowujący budowę nowej fabryki Ikea. Całość inwestycji ma zostać ukończona w roku 2015. Składać się na nią będzie fabryka płyt HDF, która ma zacząć działać już w roku 2011 oraz fabryka mebli bazująca na materiałach z fabryki płyt. Po zakończeniu pierwszego etapu pracę w fabryce ma znaleźć ok. 250 osób, zaś po ukończeniu całości inwestycji – 2000 osób.
Podlasie jest jednym z najsłabiej uprzemysłowionych regionów kraju, z dużym bezrobociem, dlatego inwestycja ta ma duże znaczenie dla tutejszych władz i mieszkańców. Dwa tysiące miejsc pracy to dużo, zwłaszcza na tym obszarze, gdzie nie ma ani bogactw naturalnych, warunkujących szybki rozwój przemysłu, ani terenów szczególnie atrakcyjnych turystycznie, a alternatywą zatrudnienia jest jedynie „handel przygraniczny” z Białorusią.

>> Rozwiń treść

2010-07-27
Kasy fiskalne dla nowych grup podatników
Dnia 26 lipca zostało podpisane rozporządzenie na mocy którego od stycznia przyszłego roku nowe grupy zawodowe objęte zostaną obowiązkiem używania kas fiskalnych. Najwięcej emocji wzbudzają kasy w środowisku lekarzy i prawników, ale nie tylko oni będą musieli zakupić te urządzenia. ...
Dnia 26 lipca zostało podpisane rozporządzenie na mocy którego od stycznia przyszłego roku nowe grupy zawodowe objęte zostaną obowiązkiem używania kas fiskalnych. Najwięcej emocji wzbudzają kasy w środowisku lekarzy i prawników, ale nie tylko oni będą musieli zakupić te urządzenia. Lista świadczeń objętych tym obowiązkiem jest długa, są na niej niemalże wszystkie dotychczasowe podmioty, które świadczą jakiekolwiek usługi dla ludności, także osoby dotąd rozliczające się na podstawie karty podatkowej. Z obowiązku posiadania kas zwolnieni będą ci, których roczne obroty nie przekroczą progu 40 tys. zł oraz np. notariusze – ich transakcje i tak są szczegółowo dokumentowane. Zwolnienie obejmuje także niektóre usługi sieciowe, np. sprzedaży gazu itp., oraz sprzedaż w automatach. Także osoby rozpoczynające działalność do momentu przekroczenia kwoty 20 tys. nie będą musiały stosować kas. Od stycznia do kwietnia 2011 jest przewidziany czas na dostosowanie się podatników do wymogów nowych przepisów, czyli zakup urządzeń.

>> Rozwiń treść

2010-07-23
Szykują się rewolucyjne zmiany w policji
Pięć komend policji - stołeczna oraz wojewódzkie w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu - będzie testowało od jesieni aplikację e-Posterunek. Aplikacja ta ma na celu znaczne ułatwienie papierkowej dotychczas procedury związanej z czynnościami funkcjonariuszy. Każdy policjant oprócz interwencji w terenie ...
Pięć komend policji - stołeczna oraz wojewódzkie w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu - będzie testowało od jesieni aplikację e-Posterunek. Aplikacja ta ma na celu znaczne ułatwienie papierkowej dotychczas procedury związanej z czynnościami funkcjonariuszy. Każdy policjant oprócz interwencji w terenie musi bowiem jeszcze odpowiednio udokumentować swoje działania, często po wielekroć przepisując dane i okoliczności zdarzeń, następnie odnaleźć świadków i uczestników, którzy musza potwierdzić je swoimi podpisami. Aplikacja E-posterunek pozwala dokonać tego w znacznie krótszym czasie – zamysł jej działania opiera się na tym, że każdy policjant będzie wyruszał na interwencję z laptopem i drukarką, wypełniona przez niego aplikacja sama skopiuje dane we wszystkie potrzebne dokumenty, które będzie można od razu wydrukować i dać do podpisu na miejscu. W aplikacji policjant znajdzie też katalogi z niezbędnymi informacjami. Zaoszczędzi to sporo czasu, który będzie mógł być wykorzystany z o wiele większym pożytkiem. Cały program ma być wdrożony do końca 2011 r.

>> Rozwiń treść

2010-07-22
Nowe środki na pomoc dla bezrobotnych
W lipcu Ministerstwo Skarbu przekazało na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki z prywatyzacji w wysokości 442,9 mln zł. Środki te są przeznaczone na realizację programów skierowanych do osób bezrobotnych. Z puli tej finansowana będzie między innymi program aktywizacji ...
W lipcu Ministerstwo Skarbu przekazało na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki z prywatyzacji w wysokości 442,9 mln zł. Środki te są przeznaczone na realizację programów skierowanych do osób bezrobotnych. Z puli tej finansowana będzie między innymi program aktywizacji osób bezrobotnych na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi – do podziału przeznaczona jest kwota 50 mln, wnioski można składać do końca sierpnia. Na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości przeznaczono 150 mln. Dla bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy – czyli np. osób do 25 i po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych (dokładnie określa je art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia) także 150 mln – nabór wniosków będzie trwał do 20 sierpnia 2010 r. Pozostała kwota zasili rezerwy budżetowe MPIPS, które mogą być uruchamiane w miarę potrzeb.

>> Rozwiń treść

2010-07-21
PIP skontrolowała terminowość wypłat wynagrodzeń
Pomimo mijającego kryzysu gospodarczego, polscy pracodawcy nadal mają spore problemy z terminowością wypłat wynagrodzeń dla swoich pracowników. Kwota tych zaległości za pierwsze półrocze 2010 r. to aż 110 mln zł. Jest to niemalże o 20 % więcej niż w analogicznym ...
Pomimo mijającego kryzysu gospodarczego, polscy pracodawcy nadal mają spore problemy z terminowością wypłat wynagrodzeń dla swoich pracowników. Kwota tych zaległości za pierwsze półrocze 2010 r. to aż 110 mln zł. Jest to niemalże o 20 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej pracodawców zalegających z wypłatą jest w województwach: lubelskim, opolskim, małopolskim i pomorskim, najmniejsze zaś w województwach: lubelskim, opolskim i małopolskim. Średnia kwota zaległości to nieco ponad 1500 zł, aczkolwiek górna granica sięga kilku tysięcy zł na osobę. Jeśli chodzi o branże, to tradycyjnie najgorzej jest w budowlance, gdzie często szefowie przerzucają na pracowników ryzyko związane z niewypłacalnością usługobiorców – płacą pensje wtedy, gdy sami dostają zapłatę za wykonane usługi. Dlatego ta branża jest w sposób szczególnie dokładny kontrolowana przez PIP, także ze względu na częste przypadki naruszenia zasad bezpieczeństwa pracy na budowach.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili w pierwszym półroczu 2010 r. 50,5 tys. kontroli i nałożyli 11,5 tys. mandatów za nieprzestrzeganie praw pracowniczych. Wynikiem kontroli jest także prawie 2,5 tys. wniosków o ukaranie nierzetelnych pracodawców, skierowanych do sądów.

>> Rozwiń treść

2010-07-20
Nowe prawa dla użytkowników telefonów na kartę
Z dniem 20 lipca b.r. wchodzi w życie zmiana ustawy o prawie telekomunikacyjnym, która zrównuje w prawach abonentów telefonów komórkowych na kartę i z abonamentem. Każdy, kto posiada telefon typu „pre-paid” będzie mógł bezpłatnie otrzymywać billing, jego numer będzie ...
Z dniem 20 lipca b.r. wchodzi w życie zmiana ustawy o prawie telekomunikacyjnym, która zrównuje w prawach abonentów telefonów komórkowych na kartę i z abonamentem. Każdy, kto posiada telefon typu „pre-paid” będzie mógł bezpłatnie otrzymywać billing, jego numer będzie mógł być zapisany w książkach telefonicznych. Posiadacze telefonów na kartę będą mogli korzystać także z bezpłatnej identyfikacji połączeń przychodzących oraz blokować niechciane połączenia i sms-y. W przypadku zmian w taryfach operatorzy będą zobowiązani do poinformowania ich na piśmie z zachowaniem minimum miesięcznego okresu wyprzedzenia oraz do nieodpłatnego dostarczenia cenników. Warunkiem korzystania z tych wszystkich udogodnień jest podanie do wiadomości operatora swoich danych, bez tego można użytkować pre-paidy jedynie na starych warunkach.

>> Rozwiń treść

2010-07-15
Pracodawco, pomyśl o swoich pracownikach w upały
W czasie upałów pracodawcy mają względem pracowników szczególne obowiązki. Do podstawowych należą zapewnienie pracownikom zimnych napojów – dla pracujących w pomieszczeniu – po przekroczeniu 28 stopni, a dla pracujących na zewnątrz – już po 25 stopniach Celsjusza. Do obowiązków pracodawców ...
W czasie upałów pracodawcy mają względem pracowników szczególne obowiązki. Do podstawowych należą zapewnienie pracownikom zimnych napojów – dla pracujących w pomieszczeniu – po przekroczeniu 28 stopni, a dla pracujących na zewnątrz – już po 25 stopniach Celsjusza. Do obowiązków pracodawców należy też dbanie sprawność urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. Szefowie powinni też zadbać o odpowiednie osłonięcie okien przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Minister Pracy i Polityki Socjalnej Jolanta Fedak zwróciła się też z prośbą do pracodawców, aby postarali się skrócić czas pracy, gdy upały dają się szczególnie we znaki. Dodała też, że ministerstwo pracuje nad uregulowaniem przepisów, tak aby precyzyjnie określały obowiązki pracodawców i prawa pracowników w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych. Do czasu ich powstania każdy pracodawca sam musi zadecydować, czy woli mieć pracowników na krócej i w lepszej formie, czy w normalnych czasie pracy, ale przemęczonych upałem.

>> Rozwiń treść

2010-07-13
Nowe propzycje zmiam w kodeksie pracy
Sejmowa komisja Przyjazne Państwo dostała propozycje zmian w kodeksie pracy, wysunięte przez organizację Pracodawcy RP. Do podstawowych z nich należą: skrócenie urlopu na żądanie i zmianę sposobu jego przyznawania, ograniczenie badań lekarskich oraz uproszczenie procedury nakładania kar na pracowników. Przepisy ...
Sejmowa komisja Przyjazne Państwo dostała propozycje zmian w kodeksie pracy, wysunięte przez organizację Pracodawcy RP. Do podstawowych z nich należą: skrócenie urlopu na żądanie i zmianę sposobu jego przyznawania, ograniczenie badań lekarskich oraz uproszczenie procedury nakładania kar na pracowników. Przepisy obecnie obowiązujące w tych trzech sprawach, zdaniem Pracodawców RP są zbyt restrykcyjne dla firm, które często ponoszą niepotrzebne koszty, jak w przypadku konieczności ponownych badań lekarskich osób, które miały choćby kilkudniową przerwę w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku. Organizacja chce, aby konieczność ponownych badań powstawała po trzydziestodniowej przerwie w zatrudnieniu. Podobnie chce też skrócić czterodniowy urlop na żądanie do dwóch dni i zmienić zasady jego przyznawania, tak aby pracownik musiał złożyć wniosek o urlop minimum dnia poprzedniego, a pracodawca mógł go odrzucić, jeśli ma ku temu ważne powody. W przypadku nakładania kar na pracowników, Pracodawcy RP domagają się uproszczenia całej procedury, tłumacząc się tym, że obecnie szefowie firm, mając do wyboru: ukarać pracownika za przewinienie lub go zwolnić, często wybierają drugą opcję z obawy przed zbyt skomplikowaną formą nakładania kar.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita