Aktualności

2011-09-27
Sytuacja na rynku pracy w sierpniu 2011 r.
W sierpniu bezrobocie nieznacznie obniżyło się w porównaniu do lipca, o 0,1 punktu procentowego. Liczba osób pozostających bez pracy wyniosła 1856,3 tys. osób, i w porównaniu do miesiąca poprzedniego spadła o 6,9 tys. osób. W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów ...
W sierpniu bezrobocie nieznacznie obniżyło się w porównaniu do lipca, o 0,1 punktu procentowego. Liczba osób pozostających bez pracy wyniosła 1856,3 tys. osób, i w porównaniu do miesiąca poprzedniego spadła o 6,9 tys. osób. W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 71,9 tys. ofert, co w porównaniu do lipca daje wynik o 8,8 tys. sztuk lepszy. Spadek bezrobocia w sierpniu dał się zauważyć w jedenastu województwach, najsilniejszy w kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. W trzech województwach zaobserwowano nieznaczny wzrost liczby osób pozostających bez zatrudnienia, w pozostałych dwóch liczba bezrobotnych praktycznie nie uległa zmianie. Wolnych miejsc pracy przybyło w trzynastu województwach, najwięcej w podkarpackim, w pozostałych trzech województwach miejsc pracy ubyło.
W porównywalnym okresie roku ubiegłego zanotowano znacznie silniejszy spadek bezrobocia, bo aż o 0,7 punktu procentowego. Za to rok temu przybyło proporcjonalnie mniej ofert pracy.

>> Rozwiń treść

2011-09-27
Zgłoś nianię do ZUS
Za nianie, zatrudnione do opieki nad dziećmi do lat 3, państwo opłaci składki na ubezpieczenie społeczne. Składki będą opłacane do wysokości płacy minimalnej, czyli 1386 zł. Jeśli niania zarabia więcej, składki od kwoty powyżej 1386 zł pokrywa osoba zatrudniająca, czyli ...
Za nianie, zatrudnione do opieki nad dziećmi do lat 3, państwo opłaci składki na ubezpieczenie społeczne. Składki będą opłacane do wysokości płacy minimalnej, czyli 1386 zł. Jeśli niania zarabia więcej, składki od kwoty powyżej 1386 zł pokrywa osoba zatrudniająca, czyli rodzic. Po zatrudnieniu opiekunki, jedno z rodziców dziecka musi zgłosić ją do ZUS-u na stosownym druku. Państwo (ew. rodzice – po przekroczeniu progu najniższego wynagrodzenia) pokrywa składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje niania we własnym zakresie. Oprócz jednorazowego zgłoszenia do ZUS, rodzice muszą jeszcze dokonywać comiesięcznych deklaracji - w przypadku, gdy pensja niani przekroczy wynagrodzenie minimalne, lub niania będzie pobierała zasiłek chorobowy. Jeśli jej pensja nie przekroczy 1386 zł, i nie będzie pobierała zasiłków, wystarczy złożyć pierwszą deklarację, pozostałe ZUS będzie generował sam.

>> Rozwiń treść

2011-06-09
Sytuacja na rynku pracy w maju 2011 r.
Bezrobocie w maju wyniosło 12,2%, co oznacza, że w stosunku do miesiąca poprzedniego spadło o 0,4 punktu procentowego. Liczba osób pozostających bez pracy na koniec maja wyniosła 1 963,9 tys. osób – jest to mniej o 79,6 tys. osób w ...
Bezrobocie w maju wyniosło 12,2%, co oznacza, że w stosunku do miesiąca poprzedniego spadło o 0,4 punktu procentowego. Liczba osób pozostających bez pracy na koniec maja wyniosła 1 963,9 tys. osób – jest to mniej o 79,6 tys. osób w porównaniu do kwietnia. W urzędach zgłoszono 75,7 tys. ofert pracy, czyli nieco mniej o 2,8 tys. w porównaniu do kwietnia. W tym samym okresie roku ubiegłego była taka sama sytuacja – ubyło bezrobotnych, zgłoszono także mniej miejsc pracy.
Zmniejszenie liczby bezrobotnych dało się zauważyć we wszystkich województwach, najsilniej w województwie warmińsko-mazurskim, najsłabiej w województwie mazowieckim.
Również ofert pracy ubyło niemalże we wszystkich województwach, tylko w pięciu zanotowano wzrost liczby ofert pracy.
Utrzymuje się sezonowy trend spadku liczby osób bezrobotnych, związany ze zwiększonym zatrudnieniem w rolnictwie, budownictwie i turystyce.

>> Rozwiń treść

2011-06-09
Wkrótce ułatwienia dla przedsiębiorców
Rząd przyjął założenia do ustaw, które wprowadzą korzystne zmiany dla przedsiębiorców. Projekt zakłada między innymi, skrócenie okresu, w którym ZUS i KRUS będą mogli egzekwować należności od płatnika z 10 lat do 5 lat. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wystawiać ...
Rząd przyjął założenia do ustaw, które wprowadzą korzystne zmiany dla przedsiębiorców. Projekt zakłada między innymi, skrócenie okresu, w którym ZUS i KRUS będą mogli egzekwować należności od płatnika z 10 lat do 5 lat.
Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wystawiać druk RMUA informujący pracownika o przekazanych do ZUS-u składkach raz na rok, częściej tylko na żądanie. Skrócony zostanie także do 5 lat obowiązkowy okres, w którym trzeba przechowywać te dokumenty.
Dokumentację dotyczącą pracowników można będzie także przechowywać w formie elektronicznej.
Wydłużony zostanie termin, do którego można będzie wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, z 31.03 do 31.07.

>> Rozwiń treść

2011-06-02
Jakie jest realne bezrobocie w Polsce?
Z badań Gazety Wyborczej wynika, że rzeczywiste bezrobocie jest o wiele mniejsze w stosunku do rejestrowanego. W niektórych województwach osób naprawdę pozostających bez pracy jest o połowę mniej niż oficjalnie zarejestrowanych. Przyczyną najczęściej jest praca na czarno – wiele osób ...
Z badań Gazety Wyborczej wynika, że rzeczywiste bezrobocie jest o wiele mniejsze w stosunku do rejestrowanego. W niektórych województwach osób naprawdę pozostających bez pracy jest o połowę mniej niż oficjalnie zarejestrowanych. Przyczyną najczęściej jest praca na czarno – wiele osób rejestruje się w urzędzie, aby pobierać jednocześnie zasiłek i pracuje bez umowy. Część osób rejestruje się jedynie po to, aby dostać ubezpieczenie zdrowotne lub móc starać się o różne formy pomocy społecznej – zasiłki, dopłaty, itp.
Z badań nad realnym bezrobociem wynika, że jego poziom wynosi ok. 10%, podczas gdy oficjalny – ponad 13%. A według szacunków ekspertów, naprawdę mamy jeszcze mniej osób, które nie pracują i nie mogą znaleźć pracy. Reszta to ci, którzy jedynie symulują bycie bezrobotnym, bo z jakiegoś powodu im się to opłaca.

>> Rozwiń treść

2011-05-30
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych
Od jutra (01.06.2011) wzrasta zasiłek dla bezrobotnych z 742,10 zł do 761,40 zł. Tyle bezrobotny może otrzymać w ciągu pierwszych trzech miesięcy przebywania na zasiłku. W kolejnych miesiącach kwota ta wzrośnie do 597,90 zł z dotychczasowej 582,70 zł. Z ...
Od jutra (01.06.2011) wzrasta zasiłek dla bezrobotnych z 742,10 zł do 761,40 zł. Tyle bezrobotny może otrzymać w ciągu pierwszych trzech miesięcy przebywania na zasiłku. W kolejnych miesiącach kwota ta wzrośnie do 597,90 zł z dotychczasowej 582,70 zł.
Z wysokością zasiłków powiązane są inne płatności związane z aktywizacją bezrobotnych, między innymi stypendia – ich wysokość wzrośnie do 913,70 zł.

>> Rozwiń treść

2011-05-24
Polacy są przepracowani
Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, nasila się zjawisko przepracowywania wśród pracowników. Inspektorzy PIP coraz częściej spotykają się w trakcie kontroli czasu pracy z nieprzestrzeganiem przez pracodawców obowiązku zapewnienia 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. Pracownicy wyrabiają zbyt dużą liczbę ...
Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, nasila się zjawisko przepracowywania wśród pracowników. Inspektorzy PIP coraz częściej spotykają się w trakcie kontroli czasu pracy z nieprzestrzeganiem przez pracodawców obowiązku zapewnienia 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. Pracownicy wyrabiają zbyt dużą liczbę nadgodzin, częste są także przypadki, że ci sami pracownicy, po odpracowaniu ustawowych 8 godzin etatowych, dalej pracują w tym samym przedsiębiorstwie, tym razem już na umowę cywilnoprawną. Takie przypadki są nagminne, zwłaszcza wśród górników i pracowników szpitali. Częste przypadki naruszania przepisów dotyczących czasu pracy odnotowano także wśród firm budowlanych i transportowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zarówno presja ze strony pracodawcy, jak i chęć zwiększenia swojego zarobku ze strony pracownika. Zbyt duża liczba przepracowanych godzin i brak odpoczynku niesie za sobą poważne konsekwencjie, np. wypadki drogowe, budowlane, czy pomyłki lekarskie. Dlatego rząd powinien dopasować przepisy w ten sposób, aby pracodawca mógł lepiej dopasować wymiar godzin czasu pracy pracowników do swoich potrzeb, a co za tym idzie, mniej ulegał pokusom łamania przepisów.

>> Rozwiń treść

2011-05-17
ZUS podał wyniki kontroli zwolnień za l kwartał 2011 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował wyniki kontroli zwolnień lekarskich za pierwszy kwartał 2011 roku. ZUS kontroluje zwolnienia zarówno pod kątem zasadności ich wydania jak i sposobu ich wykorzystania. W zakresie zasadności wydawania zwolnień, lekarze orzecznicy ZUS-u stwierdzili nadużycia w przypadku ...
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował wyniki kontroli zwolnień lekarskich za pierwszy kwartał 2011 roku. ZUS kontroluje zwolnienia zarówno pod kątem zasadności ich wydania jak i sposobu ich wykorzystania.
W zakresie zasadności wydawania zwolnień, lekarze orzecznicy ZUS-u stwierdzili nadużycia w przypadku 9,7 tys. wydanych zwolnień – tyle osób ich zdaniem było zdolnych do pracy, pomimo otrzymanego zwolnienia lekarskiego. Osobom tym wstrzymano wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 2,4 mln zł.
W przypadku prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich stwierdzono nadużycia w przypadku 741 osób – cofnięto im wypłatę świadczeń na kwotę 717 tys. zł.
ZUS obniżył także kwoty wypłacanych zasiłków o 2,4 mln zł z tytułu opóźnień w dostarczaniu zwolnień lekarskich. Każda osoba korzystająca Ze zwolnienia lekarskiego ma obowiązek dostarczyć je do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia.
ZUS przygotowuje się także do wprowadzenia systemu kontroli zwolnień krótkoterminowych – będą one przesyłane drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio po wystawieniu.

>> Rozwiń treść

2011-05-09
Sytuacja na rynku pracy w kwietniu 2011 r.
W kwietniu stopa bezrobocia obniżyła się o pół punktu procentowego i wyniosła 12,6 %. Na koniec kwietnia w urzędach zarejestrowanych było 2044,4 tys. osób. W porównaniu do miesiąca poprzedniego było to o 89,5 tys. osób mniej. Podobna sytuacja miała miejsce ...
W kwietniu stopa bezrobocia obniżyła się o pół punktu procentowego i wyniosła 12,6 %. Na koniec kwietnia w urzędach zarejestrowanych było 2044,4 tys. osób. W porównaniu do miesiąca poprzedniego było to o 89,5 tys. osób mniej. Podobna sytuacja miała miejsce w roku ubiegłym – w kwietniu bezrobocie zaczęło spadać. Wiosenny spadek liczby osób pozostających bez pracy ściśle powiązany jest ze wznowieniem prac sezonowych – w budownictwie i rolnictwie, ogrodnictwie itp... W tym roku w kwietniu najwięcej osób znalazło pracę w województwie warmińsko-mazurskim, ale we wszystkich województwach odnotowano spadki liczby osób bezrobotnych.

>> Rozwiń treść

2011-05-04
Umowa o pracę ciągle najbardziej pożądana
Inne formy pracy niż tradycyjne ciągle są w Polsce postrzegane jako gorsze. Powoli i z oporami przyjmują się u nas tak popularne w krajach Europy zachodniej telepraca, niepełny wymiar czasu pracy czy praca kontraktowa. Z badań rządowego Centrum Rozwoju Zasobów ...
Inne formy pracy niż tradycyjne ciągle są w Polsce postrzegane jako gorsze. Powoli i z oporami przyjmują się u nas tak popularne w krajach Europy zachodniej telepraca, niepełny wymiar czasu pracy czy praca kontraktowa. Z badań rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jasno wynika, że takie formy zatrudnienia nie dają pracownikom poczucia bezpieczeństwa ani równości w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę. Panuje przekonanie, że inne formy pracy wiążą się z wyzyskiem – czyli większą ilością pracy za to samo wynagrodzenie, brakiem możliwości awansu czy korzystania z innych udogodnień oferowanych dla „normalnych” pracowników, a na dodatek zwolnieniem w pierwszej kolejności, gdy pojawiają się problemy. Jako ciekawostkę można podać fakt, że tak samo źle inne formy pracy oceniają także kobiety, które powinny być nimi zainteresowane z racji tego, że to na nie głównie spada ciężar związany z wychowywaniem potomstwa. Wolą one jednak, aby państwo dopingowało raczej rozwój sieci żłobków i przedszkoli, niż tworzyło prawodawstwo w zakresie alternatywnych form zatrudnienia. Podobne nastawienie panuje również wśród pracodawców.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita