Tematy w Poradniku:

Specjaliści radzą:

Agencje pracy tymczasowej - informacje ogólne
Osoby poszukujące zatrudnienia stykają się z przeróżnymi ogłoszeniami o pracę. Wśród nich można natknąć się na dużą liczbę ofert publikowanych przez agencje pracy tymczasowej, biur doradztwa personalnego. Na jakiej zasadzie działają te punkty? Co oznacza umowa o pracy tymczasowej? Czego można spodziewać się w Agencji Pracy? Na te pytania i wiele innych, odpowiedź znajdziecie poniżej.

Co to jest Praca Tymczasowa?
W ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku, czytamy, że:  praca tymczasowa – to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika
Innymi słowy, praca tymczasowa może być wykonywana wówczas, gdy pracodawca, w pewnych okresach czasu, na przykład w tak zwanym „sezonach”, ma zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, produkcja w firmie charakteryzuje się wysokimi wahaniami, czy też musi zatrudnić pracownika na zastępstwo za osobę, która przebywa na urlopie wychowawczym, czy zdrowotnym. Na przykład firma zajmująca się malowaniem bombek świątecznych, z pewnością zatrudnia większą ilość pracowników w drugiej połowie roku kalendarzowego, czy też dyrektor firmy z branży owocowo- warzywnej będzie potrzebować zwiększonej liczby zatrudnionych w okresie letnim. Biura pracy tymczasowej powstały zaś po to, aby zdjąć z pracodawców obowiązek szukania nowych pracowników, ale również prowadzenia wszelkich spraw kadrowo płacowych z tym związanych.

Jakie dokładnie czynności wykonuje agencja?
Poszukiwanie pracowników - biuro pracy przeprowadza pełną rekrutację i selekcję kandydatów: począwszy od zredagowania i zamieszczenia ogłoszeń o pracę, poprzez selekcję aplikacji i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
Przygotowanie pracowników do pracy - konsultanci biura pracy tymczasowej skierują kandydata do pracy na badania wstępne, wydadzą i poproszą o wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia zatrudnienia, umówią na szkolenie bhp, którego przeprowadzenie ciąży na pracodawcy użytkowniku- potocznie zwanym pracodawcą.
Obsługa kadrowo-płacowa pracowników tymczasowych - sporządzenie umowy o pracę tymczasową, zgłoszenie do ZUS, naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników, sporządzanie RMUA, wyliczanie i odprowadzanie składek PFRON, sporządzanie rocznych deklaracji PIT, wydawanie świadectw pracy. Istotny dla właścicieli firm jest również fakt, że to agencja pracy odpowiada prawnie i karnie przed Państwową Agencja Pracy i właściwymi Sądami Pracy, w przypadku jakichkolwiek skarg pracowników.

Jakie zmiany weszły w życie w 2010 roku?
Z dniem 24 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1737), w której dowiadujemy się, że agencja pracy może nam teraz wystawiać zbiorcze świadectwo pracy, a nie po każdym zakończeniu pracy u poszczególnego pracodawcy użytkownika). Co więcej, dotychczas praca tymczasowa mogła nie być dla niektórych atrakcyjną formą zatrudnienia z powodu obostrzenia co do długości miesięcy, podczas których możemy świadczyć pracę. I tak podczas 36 miesięcy możliwe było 12 miesięczne zatrudnienie, obecnie natomiast okres ten został wydłużony do 18 miesięcy. Z wejściem w życie nowej ustawy, zmianie uległa również kwestia zatrudniania pracowników tymczasowych pomimo przeprowadzania zwolnień grupowych w firmie. Pracodawca, który w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadził takie zwolnienia, może już obecnie zatrudniać pracowników tymczasowych, co wcześniej było niemożliwe.

Jak sprawdzić, czy biuro działa fair?
Jeżeli jako kandydaci, nie jesteśmy pewni, czy agencja, do której udaliśmy się działa w sposób legalny, proponuję odwiedzić stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy Związku Agencji Pracy Tymczasowej. Znajdziemy tam nazwy biur, które rzeczywiście działają wedle ustalonych standardów, i co do których możemy mieć pewność, że nie zadziałają wbrew prawu. Dzięki powyższemu unikniemy sytuacji, o których niestety czasami słyszymy w telewizji czy w radio, kiedy to nieuczciwy pośrednik wysłał niczego nie podejrzewających pracowników za granicę do pracy w wręcz uwłaczających warunkach, za zupełnie inne stawki, aniżeli było to wcześniej ustalone, czy w ogóle nie wypłacił wynagrodzenia.

Praca tymczasowa jest nie tylko alternatywą dla pracodawców, ale również kandydatów na poszczególne stanowiska. Osoby poruszające się po rynku pracy powinny zabiegać o umieszczanie curriculum vitae w agencjach zatrudnienia ponieważ te mogą zaproponować rzeczywiście różnorakie oferty. Nawet jeżeli w danym momencie nie ma niczego, co przypadło nam do gustu i na co spełniamy wymagania, to pamiętajmy, że agencje współpracują z wieloma firmami i często otrzymują nowe zlecenia na znalezienie kandydatów do pracy. Upewnijmy się więc, że zostawiliśmy swoją aplikację w każdym z oddziałów biur pracy tymczasowej, jakie istnieją w naszym mieście.

Praca tymczasowa do niedawna była jeszcze mało stosowaną forma zatrudnienia, jednak w dobie kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie narastającego bezrobocia stanowi alternatywę dla zatrudnienia bezpośrednio u pracodawcy. Zarówno kandydatom do pracy, jak i właścicielom przedsiębiorstw daje możliwości, jakich jeszcze kilka lat temu nie mieli.
Autor: Małgorzata Czech, doradca zawodowy, e-mail: malgorzata.czech[at]o2.pl - (proszę w adresie email zastąpić [at] znakiem @)
Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita