Tematy w Poradniku:

Specjaliści radzą:

Sądy Pracy - kiedy nam się przydadzą
W momencie, w którym otrzymujemy z kadr wymówienie bądź też świadectwo pracy, wydaje nam się, że klamka już zapadła i nie możemy nic z tym fantem zrobić. Otóż okazuje się, że czasami jesteśmy w błędzie: może się bowiem zdarzyć, że pracodawca, świadomie lub nie, popełnił wobec nas błąd. Jeżeli nie będzie chciał go polubownie z nami załatwić, mamy możliwość jak i prawo dochodzić swoich roszczeń w sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Rozwiązywanie tego typu sporów ma zazwyczaj miejsce w sądach rejonowych, właściwych dla naszego miejsca zamieszkania, a częściej w mieście, gdzie znajduje się siedziba firmy, w której byliśmy bądź wciąż jesteśmy zatrudnieni. Wyjątek stanowią sytuacje, w których staramy się o zwrot zaległego wynagrodzenia, a suma długu pracodawcy wobec naszej osoby jest wyższa aniżeli 75 tysięcy złotych. Wówczas swoje kroki powinniśmy skierować do sądu okręgowego.

W jakich sytuacjach możesz zgłosić się do sądu z pozwem?
 • chcesz, aby wypłacono ci zaległe wynagrodzenie, czy też premie;
 • zostałeś bezpodstawnie zwolniony z pracy lub też stało się to niezgodnie z przepisami prawa pracy, a okres wypowiedzenia jeszcze nie minął;
 • żądasz odszkodowania od byłego zakładu pracy z powodu wypadku w pracy bądź nabawienia się choroby zawodowej;
 • pragniesz powrócić na stanowisko, na którym dotychczas pracowałeś;
 • twoje świadectwo pracy zawiera informacje nieprawdziwe lub jest błędnie wystawione, a pracodawca nie chce go sprostować.
Istnieją jednak zagadnienia, którymi sąd pracy się nie zajmie, których sytuacji one dotyczą?
 • ustanawiania nowych warunków zatrudnienia (płacy i pracy);
 • stosowania norm pracy;
 • spraw dotyczących pomieszczeń w hotelach pracowniczych.
Jaki masz czas na zgłoszenie sprawy?
To o czy musisz bezwzględnie pamiętać, jeżeli chodzi o procedury stosowane przez sądy pracy, to obowiązujące cię terminy: aby odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę masz jedynie 7 dni. Tyle samo przysługuje ci w przypadku złożenia pisma o sprostowanie informacji zamieszczonych na świadectwie pracy. Jeżeli chciałbyś zostać przywróconym do pracy, żądasz odszkodowania czy nawiązania stosunku pracy (ponieważ dostałeś obietnicę, że zatrudnienie otrzymasz) - masz 14 dni na zgłoszenie się do sądu pracy. Powyższy termin dotyczy również sytuacji, w których chciałbyś, aby twój pracodawca uchylił karę porządkową, jaką na ciebie nałożył. Jest jeszcze jedna liczba, tym razem znacznie wydłużająca czas twojego działania, a wynosząca 3 lata, podczas których możesz wnieść pozew o wypłacenie zaległych wynagrodzeń czy premii.

Niezależnie od tego, czego będzie dotyczyć twoja sprawa, zawsze możesz mieć pewność, że sąd będzie się kierował 4 głównymi zasadami:
 1. Zasada ugodowego załatwienia sporu.
 2. Zasada bezpłatności.
 3. Zasada szybkości rozstrzygania spraw.
 4. Zasada ochrony interesów poszkodowanych pracowników.
Sąd powinien dążyć do pojednania ciebie i twojego pracodawcy. Co więcej, nie musisz się martwić o koszty sprawy, ponieważ możesz ubiegać się o zwolnienie z płacenia za postępowanie: (sytuacja ma się trochę inaczej, gdy wartość twoich roszczeń przekracza 50 tysięcy złotych, wówczas będziesz musiał zapłacić 5 % wartości roszczenia). Ponadto możesz liczyć na to, że sędzia postara się załatwić twój pozew na jednym posiedzeniu, jeżeli tylko będzie to możliwe. Będzie robił też wszystko, abyś miał takie same szanse jak twój pracodawca, który zapewnie będzie korzystał z pomocy prawników, wieloletniej znajomości przepisów prawa pracy i wszystkich kruczków, których zwykle my, jako pracownicy nie do końca rozumiemy czy nawet nie wiemy o ich istnieniu. Jeżeli zamierzasz występować bez adwokata, możesz mieć pewność, że sąd będzie udzielał ci wskazówek i rad co do toku postępowania.

Jak ma natomiast wyglądać sam pozew? Przede wszystkim starajmy się ujarzmić swoje emocje, które pewnie mają miejsce w sytuacji, gdy czujemy, że zostaliśmy niewłaściwie czy niesprawiedliwie potraktowani przez pracodawcę. Precyzyjnie określmy naszą sytuację, zaczynając od rzetelnego opisania od kiedy i na jakich warunkach byliśmy zatrudnieni, upewnijmy się również, że w sposób jasny i klarowny przedstawiliśmy okoliczności naszego zwolnienia z pracy i przedstawmy, jakie są nasze żądania. W pozwie warto również wskazać osoby czy dokumenty, które będą potwierdzać nasze stwierdzenia i tym samym stanowić dowód w sprawie. Po złożeniu pozwu, pozostaje nam tylko czekać na wezwanie na sprawę, które otrzymamy w sposób listowny.

Sąd Pracy wydaje nam się ostatecznością, ponieważ kojarzymy ten organ z długotrwałymi i zawiłymi procedurami. Zgłoszenie pisma w sprawie roszczeń, czy przywrócenia do pracy nie jest jednak tak trudne, czy wręcz niemożliwe jak się wszystkim wydaje. Nie mniej pamiętajmy, aby nie korzystać z instytucji sadów pracy, jeżeli rzeczywiście nie zachodzi ku temu wyraźna potrzeba. Zawsze wcześniej warto spróbować porozumieć się z zakładem pracy, ponieważ nie tylko dla pracodawcy, ale pewnie i dla nas wizyta w urzędzie może nie być najprzyjemniejszym wydarzeniem w życiu.
Autor: Małgorzata Czech, doradca zawodowy, e-mail: malgorzata.czech[at]o2.pl - (proszę w adresie email zastąpić [at] znakiem @)
Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita