Tematy w Poradniku:

Specjaliści radzą:

Wizyta w Urzędzie Pracy
Większość z nas nie przepada za wizytami w urzędach, ponieważ zazwyczaj wiąże się to z wyczekiwaniem w długich kolejkach, koniecznością wypełniania niezrozumiałych dla nas dokumentów. Bywa, ze zobowiązani jesteśmy do rewizyt we wspomnianych instytucjach, spowodowanych koniecznością doniesienia jakiś dokumentów czy skorygowania tych, które już posiadamy.

Nasze zetknięcie z Urzędem Pracy może wyglądać podobnie, jeżeli właściwie się do niego nie przygotujemy, dlatego polecam przeczytać informacje zawarte poniżej.

1.Jak przebiega rejestracja?
W celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy, musimy udać się do Powiatowego bądź Miejskiego Urzędu Pracy (MUP). Powiatowy Urząd jest delegowany osobom zamieszkującym dany powiat, czyli mniejsze miasta, miasteczka, wsie, a osoby zameldowane bezpośrednio w mieście (zazwyczaj wojewódzkim), kierują swe kroki do MUP. Aby zarejestrować się jako bezrobotny, musisz przygotować szereg dokumentów:
 • dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport);
 • świadectwa ukończenia szkół, studiów;
 • dyplomy ukończenia kursów, certyfikaty;
 • świadectwa pracy;
 • osoby, które pobierały jakiś zasiłek z ZUS (np. macierzyński czy chorobowy) zaświadczenie o powyższym;
 • osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach;
 • osoby niepełnosprawne- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoby pobierające rentę lub inne świadczenia (np. z MOPR), powinny przynieść informacje o tym;
 • osoby będące właścicielami lub współmałżonkami właścicieli gospodarstw rolnych- zaświadczenie z Urzędu Gminy;
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym- akt urodzenia dziecka;
 • książeczkę wojskową.
Należy pamiętać, że do powyższych dokumentów należy wypełnić kartę rejestracyjną, którą znajdziemy w każdym Urzędzie Pracy oraz kserokopię wszystkich wspomnianych wyżej dokumentów, jeżeli rejestrujemy się po raz pierwszy. To co istotne, to dwukrotne sprawdzenie na stronach instytucji bądź w informacji na miejscu, czy na pewno mamy wszystkie niezbędne dokumenty. Szkoda byłoby bowiem, gdyby okazało się, że po trzech godzinach czekania w kolejce (tak to niestety zazwyczaj bywa), zostaliśmy odprawieni z kwitkiem, ponieważ zapomnieliśmy jednego świadectwa czy zaświadczenia. Panie tam pracujące nie robią interesantom na złość, lecz odsyłają nas dla naszego dobra. Większość dokumentów, o które bowiem proszą, wliczają się nam do lat stażu pracy, a co za tym idzie zwiększają wysokość naszego zasiłku bądź prawa do nabycia świadczeń pieniężnych.

2. Kto otrzyma zasiłek dla bezrobotnych, ile on wynosi?
Osobą bezrobotną może być każdy człowiek, który ukończył 18 lat i nigdzie nie pracuje, ale nie przekroczył granicy 60 lat w przypadku kobiet i 65, w przypadku mężczyzn. Nie może prowadzić również żadnej działalności gospodarczej, pobierać zasiłku (np. macierzyńskiego, czy stałego), renty czy emerytury itp. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musimy mieć udokumentowane w ostatnich 18 miesiącach, łącznie przez okres 365 dni zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem czy na przykład odbycie służby wojskowej, pobieranie renty, bycie na urlopie wychowawczym. Jak widać przesłanek do bycia osobą posiadającą uprawnienia do pobierania zasiłku jest bardzo wiele, podobnie zresztą jak powodów uniemożliwiających pobieranie pieniędzy. Jeżeli okaże się, że należycie do grupy osób, która nie kwalifikuje się do otrzymywania świadczenia, ponieważ na przykład dopiero skończyliście szkołę czy studia zarejestrujcie się w urzędzie, chociażby po to, by zostać objętym ubezpieczeniem zdrowotnym i w razie choroby mieć możliwość skorzystania z usług służby zdrowia.

Wracając jednak do meritum: zasiłek otrzymacie zapewne na okres 6 miesięcy, choć i tutaj są odstępstwa od reguły. Bezrobotni po 50 roku życia z udokumentowanym 20 letnim stażem pracy- świadczenia będą otrzymywać przez rok czasu, natomiast osoba, która ma na wychowaniu dziecko do 15 roku życia, i której współmałżonek jest również bezrobotnym bez prawa do zasiłku- przez okres 18 miesięcy.
Kwoty zasiłku są również różne, i tak 100% zasiłku od stycznia 2010 roku wynosi 717 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a przez kolejne 563 zł brutto. Otrzymamy go, jeżeli mamy udokumentowane minimum 5 lat pracy.
120% zasiłku dostaniemy, jeżeli pracujemy co najmniej 20 lat - wyniesie on 860,40 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a 675,60 zł przez kolejne.
Jeżeli jednak pracujemy krócej niż 5 lat, otrzymamy 80% zasiłku w kwocie 573,60 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące i 450,40 zł brutto przez kolejne.
Pamiętajmy również, że prawo do wymienionych wyżej pieniędzy nabędziemy dopiero tydzień po zarejestrowaniu się w urzędzie w sytuacji, gdy pracownicy MUP nie będą mogli nam zaproponować pracy a same pieniądze otrzymamy po ponad miesiącu oczekiwania. Nie awanturujmy się więc i nie bądźmy zawiedzeni, że w dniu rejestracji żadnych świadczeń nie zobaczymy.

3.Jak często i po co należy stawiać się w urzędzie?
Kolejną wizytę po zarejestrowaniu się w urzędzie odbędziemy tydzień później, kiedy to możemy otrzymać pieczątkę świadczącą o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście nie musimy biegać po te pieczątki co miesiąc, jedynie w sytuacji, kiedy źle się czujemy i wiemy, że będziemy musieli skorzystać z wizyty u lekarza a co za tym idzie mieć poświadczenie ubezpieczenia. Wizyty obligatoryjne w urzędzie mamy wyznaczone co miesiąc i na tych spotkaniach pośrednik pracy przekazuje nam bądź nie oferty pracy, na które spełniamy wymogi formalne - tzn., mamy odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Nawet jeżeli nic nam w urzędzie nie zaproponują, to w wyznaczonych terminach stawiać się musimy, ponieważ w przeciwnym razie, wypłacany nam zasiłek zostanie cofnięty lub zawieszony.

4. Jakiej pomocy możemy oczekiwać od urzędu?
Przede wszystkim znalezienia pracy! Pośrednictwo i poradnictwo pracy to formy pomocy polegające na proponowaniu bezrobotnemu lub poszukującemu zatrudnienia najlepszego rozwiązania, znalezienia odpowiedniego wakatu, podjęcia kroków umożliwiających otrzymanie pracy. Jako osoby zarejestrowane spodziewajmy się również możliwości skorzystania z oferowanych płatnych staży czy praktyk, a także różnorodnych szkoleń, uczestnictwa w klubach pracy, czy nawet dofinansowania nauki (na przykład studiów podyplomowych). Urząd to również miejsce dla osób, które pragnął rozpocząć działalność gospodarczą. Uzyskamy tam nie tylko praktyczne wskazówki, co do wszelkich formalności, możemy także ubiegać się o dofinansowanie do naszego biznesu.

Wiele osób odwleka wizytę w urzędzie, bądź zupełnie z niej rezygnuje, żyjąc w przeświadczeniu, że w urzędzie nie spotka nas nic dobrego: pracy przecież nikt tam nie znalazł, do zasiłku pewnie zabraknie nam miesiąca stażu pracy, a na szkolenie pewnie się nie zakwalifikujemy. Pewnie czasami tak właśnie jest, ale czy zawsze? Nie przekonasz się, jeśli sam nie spróbujesz.
Autor: Małgorzata Czech, doradca zawodowy, e-mail: malgorzata.czech[at]o2.pl - (proszę w adresie email zastąpić [at] znakiem @)
Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita