Aktualności

2010-06-11
Sytuacja na rynku pracy w maju 2010 r.
W maju utrzymał się, zapoczątkowany w miesiącu poprzednim, spadek liczby osób pozostających bez pracy. Stopa bezrobocia spadła do 12 %. (Jest to mniej o 0,3 % niż w kwietniu.) Liczba osób pozostających w rejestrach urzędów pracy wyniosła 1912,5 tys. osób, ...
W maju utrzymał się, zapoczątkowany w miesiącu poprzednim, spadek liczby osób pozostających bez pracy. Stopa bezrobocia spadła do 12 %. (Jest to mniej o 0,3 % niż w kwietniu.) Liczba osób pozostających w rejestrach urzędów pracy wyniosła 1912,5 tys. osób, czyli spadła o 61,3 tys. osób (3,1%). W tym samym okresie roku ubiegłego sytuacja była porównywalna, bezrobocie także spadło o 0,2 punktu procentowego. Najwięcej osób znalazło pracę w województwie warmińsko-mazurskim, czyli tam, gdzie bezrobocie zwykle jest najwyższe, a najmniej bezrobotnych ubyło w województwie mazowieckim, cieszącym się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Polsce.
Zgłoszono za to mniej ofert pracy przez pracodawców. Przybyło ich 88,2 tys. czyli mniej niż w kwietniu o 20,5 tys. Powtórzyła się więc sytuacja sprzed roku, kiedy także spadła ilość ofert pracy zgłoszona do urzędów. Jak co roku o tej porze, bezrobotnych ubywa, ponieważ wraz z początkiem wiosny, a później sezonu turystycznego, zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników w wielu sektorach gospodarki. Są to m. in. budownictwo, transport, rolnictwo, turystyka i gastronomia, drobny handel i wiele innych.

>> Rozwiń treść

2010-06-08
Czy będziemy mieli dwumiesięczne urlopy?
Państwowa Inspekcja Pracy wnioskowała o przedłużenie terminu, w jakim pracownik może wykorzystać zaległy urlop. W obowiązujących przepisach jest zapis mówiący, że pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop w terminie do 31 marca roku następnego, czyli ma na to trzy miesiące. Rzeczywistość ...
Państwowa Inspekcja Pracy wnioskowała o przedłużenie terminu, w jakim pracownik może wykorzystać zaległy urlop. W obowiązujących przepisach jest zapis mówiący, że pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop w terminie do 31 marca roku następnego, czyli ma na to trzy miesiące. Rzeczywistość jednak znacznie odbiega od teorii, ponieważ pracownicy nie chcą wykorzystywać dni wolnych w czasie, gdy a oknem trwa w najlepsze zima. Wolą zostawić je na miesiące letnie, tradycyjnie wiążące się z wypoczynkiem. Projekt PIP-u zakłada znaczne wydłużenie terminu do wykorzystania zaległego urlopu, aż do końca sierpnia następnego roku, czyli do ośmiu miesięcy. Jest on korzystnie oceniany zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Pracodawca w świetle obecnych przepisów, nie ma prawnych możliwości zmuszenia pracownika do odbioru zaległego urlopu w terminie do końca marca, a za niedotrzymanie tego terminu grozi mu grzywna. Pracownicy natomiast, w przypadku zatwierdzeni proponowanych zmian, mógłby korzystać co dwa lata z kumulacji urlopu i uzyskać nawet do dwóch miesięcy wolnego. Na pewno ma to duże znaczenie dla pracowników posiadających dzieci w wieku wczesnoszkolnym, którzy często miewają problemy z zapewnieniem im opieki wakacyjnej.

>> Rozwiń treść

2010-06-01
Wzrosła wysokość zasiłków dla bezrobotnych
Od 01.06.2010 roku wzrosła wysokość zasiłków dla bezrobotnych. Ci bezrobotni, którym zasiłek został przyznany do końca ubiegłego roku, będą obecnie otrzymywali go w wysokości 595,20 zł (przed podwyżką 575,00 zł). Osoby, którym zasiłek został przyznany w tym roku, będą go ...
Od 01.06.2010 roku wzrosła wysokość zasiłków dla bezrobotnych. Ci bezrobotni, którym zasiłek został przyznany do końca ubiegłego roku, będą obecnie otrzymywali go w wysokości 595,20 zł (przed podwyżką 575,00 zł). Osoby, którym zasiłek został przyznany w tym roku, będą go otrzymywali w kwocie 742,20 zł (wcześniej 717,00 zł) przez pierwsze trzy miesiące, potem 582,70 zł (przed podwyżką 563,00 zł). Wzrost zasiłku wyniósł 3,5 %

>> Rozwiń treść

2010-05-31
Nowe zasady doszkalania pracowników
Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianach w kodeksie pracy, które regulują przepisy w zakresie dokształcania się pracowników. Wprowadzone zmiany dają pracownikom szersze możliwości korzystania ze szkoleń, nie tylko za zgodą pracodawcy. Możliwe będzie bowiem podjęcie studiów na własny koszt, na ...
Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianach w kodeksie pracy, które regulują przepisy w zakresie dokształcania się pracowników. Wprowadzone zmiany dają pracownikom szersze możliwości korzystania ze szkoleń, nie tylko za zgodą pracodawcy. Możliwe będzie bowiem podjęcie studiów na własny koszt, na które pracodawca będzie zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia z pracy bez prawa do wynagrodzenia bądź wzięcia urlopu bezpłatnego. W przypadku studiów i szkoleń za zgodą i na koszt pracodawcy, strony będą musiały zawrzeć umowę szkoleniową, która określi prawa i obowiązki stron. W przypadku doszkalania za zgodą pracodawcy, będzie on zobowiązany do udzielenia płatnego zwolnienia z pracy na czas nauki. Wprowadzono też urlopu szkoleniowe w wymiarze sześciu i dwudziestu jeden dni. Pierwszy przysługuje na egzaminy maturalne, eksternistyczne i podnoszące kwalifikacje zawodowe, drugi – dłuższy - w przypadku egzaminów dyplomowych na ostatnim roku studiów. Pracodawca będzie miał też możliwość – ale nie obowiązek – dopłaty do podręczników, przejazdów i innych kosztów związanych z nauką pracownika.

>> Rozwiń treść

2010-05-27
Własna firma zamiast etatu
Zmieniają się oczekiwania pracowników wobec pracy. Kiedyś preferowaną formą zatrudnienia był etat, w miarę możliwości z umową o pracę na czas nieokreślony, bo tylko taka dawała np. dostęp do kredytów mieszkaniowych. Propozycja pracodawcy, aby przejść na samozatrudnienie, zwykle stawała się ...
Zmieniają się oczekiwania pracowników wobec pracy. Kiedyś preferowaną formą zatrudnienia był etat, w miarę możliwości z umową o pracę na czas nieokreślony, bo tylko taka dawała np. dostęp do kredytów mieszkaniowych. Propozycja pracodawcy, aby przejść na samozatrudnienie, zwykle stawała się powodem do szukania nowej pracy u innego pracodawcy, chyba że warunki tej dotychczasowej były wyjątkowo atrakcyjne. Obecnie coraz więcej osób decyduje się lub wyraża gotowość na decyzję o podjęciu samozatrudnienia. Powody, dla których to robią są różne – część z nich straciła dotychczasową pracę i nie chcieli już ponownie czuć się uzależnieni od etatu i widzimisię szefa, część zdecydowała się na taki krok ze względów finansowych, bo założenie własnej firmy daje wymierne korzyści, przede wszystkim na korzystniejszym opodatkowaniu i składkach płaconych do ZUS – u. Jeszcze inni lubią poczucie niezależności, jakie niesie ze sobą praca na własny rachunek. Niezależnie od przyczyn – ta forma zyskuje na popularności, i prawdopodobnie, wraz z rozwojem usług świadczonych poprzez Internet – będzie zyskiwała dalej. Coraz więcej osób chce bowiem samemu decydować o swoim losie i robić to co lubią.

>> Rozwiń treść

2010-05-27
Jesteś informatykiem? Masz szczęście
Rzeczywiście w obecnych czasach warto pokusić się o zdobycie tego zawodu, bo daje on, jak niewiele innych, stabilną przyszłość bez obaw, że za dziesięć czy piętnaście lat zabraknie dla nich pracy. Coraz intensywniejszy rozwój Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną ...
Rzeczywiście w obecnych czasach warto pokusić się o zdobycie tego zawodu, bo daje on, jak niewiele innych, stabilną przyszłość bez obaw, że za dziesięć czy piętnaście lat zabraknie dla nich pracy. Coraz intensywniejszy rozwój Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną będzie powodował, że popyt na adeptów tej profesji będzie wzrastał. Już teraz w Polsce należą oni do jednej z najlepiej opłacanych grup zawodowych. Średnia pensja w tym zawodzie wynosi niemalże tyle, ile trzy średnie pensje krajowe – prawie 10 tys. brutto. Oczywiście jest to wynagrodzenie średnie, są informatycy, którzy zarabiają dużo mniej, jak i tacy, których stać na znacznie więcej. Aby dużo zarobić, najlepiej pracować w Warszawie, w lub na zlecenie administracji publicznej, dobrze płacą też firmy telekomunikacyjne. Im mniejsze miasto, tym możliwości zarobku maleją, choć też nie jest to regułą. W końcu ten zawód w dużym stopniu można wykonywać zdalnie, a to uniezależnia od miejsca zamieszkania.

>> Rozwiń treść

2010-05-24
Będą nowe zasady przyznawania urlopów na żądanie
Komisja Przyjazne Państwo, na wniosek Konfederacji Pracodawców Polskich, zajmie się zmianami dotyczącymi udzielania urlopów na żądanie. Urlopy te często są wykorzystywane przez pracowników do dezorganizacji pracy przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które nie mogą pozwolić sobie na żaden przestój. Wystarczy, że część ...
Komisja Przyjazne Państwo, na wniosek Konfederacji Pracodawców Polskich, zajmie się zmianami dotyczącymi udzielania urlopów na żądanie. Urlopy te często są wykorzystywane przez pracowników do dezorganizacji pracy przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które nie mogą pozwolić sobie na żaden przestój. Wystarczy, że część z nich weźmie cztery przysługujące dni urlopu pod rząd, aby sparaliżować pracę firmy. Nowe przepisy, o ile zostaną uchwalone, będą dopuszczały możliwość wzięcia jedynie jednego dnia takiego urlopu na kwartał, a wniosek będzie można złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień urlopu. Wykluczy to część manipulacji stosowanych przez pracowników i nieprzychodzenie do pracy np. z powodu nietrzeźwości. Komisja chce też zmian przepisów dotyczących badań lekarskich. W obecnie obowiązującej wersji jest zapisane, że każda, nawet jednodniowa przerwa w zatrudnieniu skutkuje koniecznością powtórzenia badań po ponownym zatrudnieniu. W nowej wersji byłby zapis, który wydłuża czas na zatrudnienie się u nowego pracodawcy bez konieczności powtarzania badań, do 30 dni. Projekty powyższych zmian mają już poparcie rządu, ale muszą jeszcze trafić pod obrady Komisji Trójstronnej, od której zależy ich dalszy los.

>> Rozwiń treść

2010-05-24
Będziemy mieć wolny szósty stycznia?
Pod obrady sejmu trafił projekt Platformy Obywatelskiej, dotyczący dni wolnych od pracy. Projekt składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy ustanowienia święta Trzech Króli, czyli szóstego stycznia, dniem wolnym od pracy, druga – likwidacji dotychczasowego przywileju odbierania dnia wolnego od ...
Pod obrady sejmu trafił projekt Platformy Obywatelskiej, dotyczący dni wolnych od pracy. Projekt składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy ustanowienia święta Trzech Króli, czyli szóstego stycznia, dniem wolnym od pracy, druga – likwidacji dotychczasowego przywileju odbierania dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę. Próby przywrócenia wolnego w święto Trzech Króli – bo dzień ten był wolny od pracy w Polsce do roku 1960 – już kilkakrotnie nie powiodły się, głównie z powodu braku poparcia klubów parlamentarnych. Za obecnym projektem w całości także opowiada się, oprócz Platformy, tylko PSL. PIS popiera tylko część pierwszą, czyli tą o szóstym stycznia, a Lewica odrzuca projekt w całości.

>> Rozwiń treść

2010-05-24
Nowe uprawnienia dla kontrolerów
Kontrolerzy skarbowi mogą już wkrótce uzyskać nowe narzędzia do walki z nielegalnym handlem w Internecie. Sejm przyjął nowelizację ustawy o kontroli skarbowej, która znacznie rozszerza ich dotychczasowe możliwości. Przede wszystkim, będą oni mogli żądać od instytucji finansowych typu banki, fundusze ...
Kontrolerzy skarbowi mogą już wkrótce uzyskać nowe narzędzia do walki z nielegalnym handlem w Internecie. Sejm przyjął nowelizację ustawy o kontroli skarbowej, która znacznie rozszerza ich dotychczasowe możliwości. Przede wszystkim, będą oni mogli żądać od instytucji finansowych typu banki, fundusze inwestycyjne itp. ujawnienia wszelkich informacji dotyczących finansów danej osoby, stanów i obrotów kont, posiadanych papierów wartościowych, dokonywanych transakcji. Również właściciele i administratorzy serwisów internetowych będą zobligowani do dostarczenia wszelkich żądanych informacji o swoich klientach. Za niewywiązanie się z tego obowiązku będą im groziły sankcje finansowe. Informacje mają być przekazywane instytucjom kontrolującym bez wiedzy podatnika. W zamyśle twórców noweli ma to znacząco przyczynić się do wykrywania nielegalnie działających w Internecie osób, które nie rejestrują swoich firm, nie płacą podatków. Traci na tym nie tylko skarb państwa, ale też uczciwi podatnicy, bo często ich oferty nie są konkurencyjne w stosunku do ofert oszustów. Nowelizacja trafiła pod obrady senatu.

>> Rozwiń treść

2010-05-20
Raport PIP o stanie kontroli w 2009 r
Kryzys gospodarczy, który dotarł do nas w ubiegłym roku, znajduje także swoje odzwierciedlenie w raporcie o stanie kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Państwową Inspekcję Pracy. Aż co trzeci przedsiębiorca miał w ub. roku problemy z terminową wypłatą wynagrodzeń, były ...
Kryzys gospodarczy, który dotarł do nas w ubiegłym roku, znajduje także swoje odzwierciedlenie w raporcie o stanie kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Państwową Inspekcję Pracy. Aż co trzeci przedsiębiorca miał w ub. roku problemy z terminową wypłatą wynagrodzeń, były one opóźniane bądź nie wypłacane w ogóle lub częściowo. Rok wcześniej – w 2008 r. takich firm było mniej – zaledwie co czwarta. Zwiększyła się także liczba przedsiębiorców, którzy zostali ukarani za niezgłaszanie bądź nieterminowe zgłaszanie swoich pracowników do ubezpieczenia, co ma, jak się wydaje, bezpośredni związek z kryzysem – przedsiębiorcy na gwałt poszukują nie zawsze legalnych sposobów oszczędności. Poprawiły się za to warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, bo przy większej liczbie skontrolowanych firm, wydano mniej mandatów, upomnień i skierowań do sądu. Nie najlepiej jest za to z legalnością zatrudnienia – na 20 tys. skontrolowanych zakładów aż jedna piąta z nich nielegalnie zatrudniała pracowników, najczęściej w budownictwie i transporcie oraz w gastronomii hotelarstwie.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita