Aktualności

2011-02-08
ZUS podał wyniki kontroli zwolnień za rok 2010
W roku 2010 ZUS przeprowadził 312,9 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Efektem było wstrzymanie lub obniżenie świadczeń na łączną sumę ponad 141 mln zł. Kontrolowano zarówno prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy jak i sposób wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników. ...
W roku 2010 ZUS przeprowadził 312,9 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Efektem było wstrzymanie lub obniżenie świadczeń na łączną sumę ponad 141 mln zł. Kontrolowano zarówno prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy jak i sposób wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników.
W przypadku ponad 32 tys. osób zakwestionowano zasadność orzeczenia o niezdolności do pracy, wstrzymano im także wypłatę świadczeń na kwotę 7,6 mln zł.
Z prawie 69 tys. osób przebywających na zwolnieniach 2,4 tys. zostało pozbawionych prawa do zasiłku na łączną kwotę 3,4 mln zł.
ZUS obniżył także świadczenia chorobowe i rehabilitacyjne osobom, które je pobierają, a w przypadku których ustał tytuł ubezpieczenia. Łączna suma ograniczeń to ponad 121 mln zł.
Kolejne 8,5 mln zł zaoszczędzono przy wypłacie zasiłków za opóźnienia w przekazywaniu zwolnień lekarskich.

>> Rozwiń treść

2011-02-08
Sytuacja na rynku pracy w styczniu 2011 r.
Stopa bezrobocia w styczniu 2011 roku wzrosła do poziomu 13,1 % (więcej o 0,8 punktu procentowego). Najwięcej osób bezrobotnych przybyło w województwie lubuskim i warmińsko-mazurskim, najmniej w małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i wielkopolskim. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia na koniec stycznia ...
Stopa bezrobocia w styczniu 2011 roku wzrosła do poziomu 13,1 % (więcej o 0,8 punktu procentowego). Najwięcej osób bezrobotnych przybyło w województwie lubuskim i warmińsko-mazurskim, najmniej w małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i wielkopolskim. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia na koniec stycznia wyniosła 2 111,6 tys., czyli wzrosła w porównaniu do grudnia roku 2010 o 156,9 tys. osób (8,0 %). W analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano podobny wzrost liczby bezrobotnych.
W styczniu do urzędów zgłoszono 46,5 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, więcej niż w poprzednim miesiącu o 1,7 tys. (więcej o 3,8 %). W porównywalnym okresie roku ubiegłego w styczniu przybyło ponad 19 tys. ofert pracy, a więc o wiele więcej.
Najwięcej ofert pracy przybyło w woj. lubuskim, najmniej w lubelskim.

>> Rozwiń treść

2011-02-02
ZUS wylosował OFE dla ponad 211 tys. osób
Ponad 211 tys. ubezpieczonych nie wybrało dobrowolnie funduszu emerytalnego, do czego zobowiązani są wszyscy urodzeni po 31.12.1968 r., rozpoczynający pracę bądź działalność gospodarczą. W losowaniu przeprowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dn 31.01.2011 r. zostali oni przydzieleni do ...
Ponad 211 tys. ubezpieczonych nie wybrało dobrowolnie funduszu emerytalnego, do czego zobowiązani są wszyscy urodzeni po 31.12.1968 r., rozpoczynający pracę bądź działalność gospodarczą. W losowaniu przeprowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dn 31.01.2011 r. zostali oni przydzieleni do sześciu funduszy. Fundusze wybierane były z uwzględnieniem wyników finansowych z dwa kolejne okresy rozliczeniowe, z wyłączeniem trzech największych. Każdy z funduszy, które brały udział w losowaniu otrzymał po 35297 osób. Losowania takie przeprowadzane są dwa razy do roku, w ostatnim dniu stycznia i lipca. Każdy wylosowany otrzymuje list z informacją o wynikach losowania z ZUS-u i z OFE, do którego trafił.

>> Rozwiń treść

2011-02-01
Od dziś można zawiesić działalność z dnia na dzień
Od dnia dzisiejszego obowiązuje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dzięki której osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła zawiesić swoją działalność i uzyskać status bezrobotnego. Na mocy nowelizacji zawieszenie działalności możliwe jest z dnia na dzień, dzięki ...
Od dnia dzisiejszego obowiązuje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dzięki której osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła zawiesić swoją działalność i uzyskać status bezrobotnego. Na mocy nowelizacji zawieszenie działalności możliwe jest z dnia na dzień, dzięki wprowadzeniu systemu dziennego rozliczania. Dotychczas aby to zrobić, trzeba było czekać do końca okresu rozliczeniowego. Po zawieszeniu prowadzenia działalności można uzyskać status bezrobotnego, a nawet zasiłek dla bezrobotnych, o ile spełnia się przewidziane ustawą kryteria odnośnie czasu zatrudnienia. Ustawa daje także możliwość zawieszenia działalności tuż po jej zarejestrowaniu. Każda forma zawieszenia działalności nakłada na osoby z niej korzystające obowiązek stawiania się w urzędach pracy w ustalonych terminach. Można również korzystać z form aktywizacji zawodowej – szkoleń, kursów, staży, uzyskuje się też ubezpieczenie zdrowotne.

>> Rozwiń treść

2011-01-24
Za rok będzie nowy portal ZUS-u
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz firma Sygnity podpisali w ubiegłym tygodniu umowę na budowę nowego portalu internetowego, będącego częścią Platformy Usług Elektronicznych. Umowa ma zostać zrealizowana na przełomie 2011 i 2012 roku. Nowy portal będzie umożliwiał jeszcze szerszy zakres czynności, ...
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz firma Sygnity podpisali w ubiegłym tygodniu umowę na budowę nowego portalu internetowego, będącego częścią Platformy Usług Elektronicznych. Umowa ma zostać zrealizowana na przełomie 2011 i 2012 roku. Nowy portal będzie umożliwiał jeszcze szerszy zakres czynności, które będzie można wykonać bez wychodzenia z domu. Oprócz składania wniosków, będzie można sprawdzać stan swojego konta emerytalnego, wyliczać potencjalną emeryturę. Za pomocą strony będzie można też kierować zapytania do urzędników. Warunkiem korzystania z serwisu będzie posiadanie elektronicznego podpisu lub loginu z platformy ePUAP. Przedsiębiorcy nadal będą mogli rozliczać się drogą elektroniczną - każdy płatnik będzie posiadał swoje konto.
Wartość całego kontraktu wynosi nieco ponad 18 mln zł. Projekt w 85 % finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś w 15 % z budżetu państwa.

>> Rozwiń treść

2011-01-24
Można starać się o umorzenie składek pracy w ZUS
Kobiety, które pomiędzy 01.01.1999 a 31.08.2009 przebywały na urlopie wychowawczym, jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą, mogą ponownie starać się o umorzenie nieopłaconych składek na Fundusz Pracy. Wnioski można składać od 01.02.2011 do 01.08.2011. Wnioski złożone po 1 sierpnia b.r. nie będą ...
Kobiety, które pomiędzy 01.01.1999 a 31.08.2009 przebywały na urlopie wychowawczym, jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą, mogą ponownie starać się o umorzenie nieopłaconych składek na Fundusz Pracy. Wnioski można składać od 01.02.2011 do 01.08.2011. Wnioski złożone po 1 sierpnia b.r. nie będą rozpatrywane. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1725).
Pierwszy raz kobiety prowadzące działalność i pozostające na urlopach wychowawczych mogły ubiegać się o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne lub odsetek od nieterminowej wpłaty składek, w okresie od 01.09.2009 r. do 01.09. 2010 r. Wnioski złożyło wtedy nieco ponad 23 tys. osób.

>> Rozwiń treść

2011-01-18
Urzędy nie rozpatrują wniosków o aktywizację bezrobotnych
W urzędach pracy ciągle nie wiadomo,kiedy i jakie środki zostaną przyznane na walkę z bezrobociem. Wiadomo jedynie, że będzie ich o wiele mniej niż w roku poprzednim. Niektóre urzędy wstrzymały nabór wniosków, zarówno od firm jak i bezrobotnych. W ...
W urzędach pracy ciągle nie wiadomo,kiedy i jakie środki zostaną przyznane na walkę z bezrobociem. Wiadomo jedynie, że będzie ich o wiele mniej niż w roku poprzednim. Niektóre urzędy wstrzymały nabór wniosków, zarówno od firm jak i bezrobotnych. W innych wnioski są przyjmowane, ale nie są rozpatrywane. Czekają na przydział funduszy. Należy pamiętać, że każdy wniosek pozostaje ważny przez 30 dni, potem należy złożyć go ponownie. Zwykle w urzędach obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, warto więc złożyć wniosek, nawet jeśli nie ma szans na jego rozpatrzenie, ponieważ rezerwuje się w ten sposób kolejkę. Informacja o wysokości środków na aktywizację bezrobotnych powinna być znana pod koniec lutego, ewentualnie na początku marca.
Firmy najczęściej starają się o dofinansowanie wyposażenia stanowiska, staż, prace interwencyjne, a bezrobotni o dofinansowanie do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

>> Rozwiń treść

2011-01-13
Ministerstwo Finansów planuje rewolucję w finansach
Plany Ministerstwa Finansów na najbliższe lata zakładają stopniowe wycofywanie z obiegu gotówki i zastępowanie jej pieniądzem wirtualnym. Według Ministerstwa, jest on tańszy w obsłudze (przynajmniej dla władzy) oraz umożliwia skuteczniejsze kontrolowanie wydatków społeczeństwa (czyli szarej strefy). Na pierwszy ogień pójdą ...
Plany Ministerstwa Finansów na najbliższe lata zakładają stopniowe wycofywanie z obiegu gotówki i zastępowanie jej pieniądzem wirtualnym. Według Ministerstwa, jest on tańszy w obsłudze (przynajmniej dla władzy) oraz umożliwia skuteczniejsze kontrolowanie wydatków społeczeństwa (czyli szarej strefy). Na pierwszy ogień pójdą renty i emerytury – KRUS i ZUS nie będzie tracił pieniędzy na przekazywanie gotówki emerytom i rencistom, tylko wirtualne pieniądze obowiązywałyby też przy wypłatach zasiłków i stypendiów. Podobnie z zapłatą za gaz i prąd oraz opłatami w urzędach. Wg planów ministerstwa, część kosztów związanych z przystosowaniem do obrotu bezgotówkowego – instalacją terminali, bankomatów, itp. mają ponieść banki. Jeśli obrót bezgotówkowy będzie bardziej masowy (dziś jest to zaledwie 10% transakcji), powinny też spaść koszty obsługi klientów, na razie w Polsce dość wysokie. Powinny, ale czy tak będzie? Jak na razie nie dało się zauważyć, aby banki były skłonne do rezygnacji ze swoich zarobków czy ponoszenia kosztów.

>> Rozwiń treść

2011-01-12
Od 12 stycznia dostaniesz zwolnienie na nowym druku
Obowiązujące od dziś nowe formularze zwolnień lekarskich mają być bardziej przyjazne dla lekarzy. Z druczków zniknęło bowiem kilka rubryk. Nowe „L-4” nie mają pól do wpisywania nazwiska lekarza i numeru NIP przychodni, liczby dni niezdolności do pracy oraz nazwy płatnika. ...
Obowiązujące od dziś nowe formularze zwolnień lekarskich mają być bardziej przyjazne dla lekarzy. Z druczków zniknęło bowiem kilka rubryk. Nowe „L-4” nie mają pól do wpisywania nazwiska lekarza i numeru NIP przychodni, liczby dni niezdolności do pracy oraz nazwy płatnika. Daty na formularzach podawane mają być w formacie dzień-miesiąc-rok. Pacjenci, którzy nie posiadają numeru PESEL lub NIP będą mogli podawać nr paszportu.
Do czasu wyczerpania zapasów, lekarze będą mogli korzystać ze starych druków.

>> Rozwiń treść

2011-01-12
Polacy wolą pozostać u siebie
Pomimo częściowego otwarcia niemieckiego rynku pracy, jak na razie nie widać masowego exodusu Polaków za Odrę. Być może sytuacja zmieni się nieco po całkowitym otwarciu rynku, co ma nastąpić w maju b.r., ale eksperci są zgodni co do tego, że ...
Pomimo częściowego otwarcia niemieckiego rynku pracy, jak na razie nie widać masowego exodusu Polaków za Odrę. Być może sytuacja zmieni się nieco po całkowitym otwarciu rynku, co ma nastąpić w maju b.r., ale eksperci są zgodni co do tego, że nie należy spodziewać się tak masowych wyjazdów, jakie miały miejsce kilka lat temu w przypadku Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Powodem są głównie płace, jakie mogą otrzymać polscy pracownicy w Niemczech, które nie są zbyt atrakcyjne. Tym bardziej, że Niemcy potrzebują pracowników z konkretnym wykształceniem, np. inżynierów, czy informatyków, a są to branże, w których w Polsce można też dobrze zarobić. Pod względem płacowym lepiej prezentują się inne kraje europejskie, ale w ostatnich miesiącach dało się zauważyć, że i w nich liczba zatrudnionych Polaków spada. Np. w roku 2010 w Irlandii oficjalnie pracowało nieco ponad 8,5 tys. Polaków, dla porównania w roku 2009 było ich prawie 14 tys., a w rekordowym 2006 aż 93,7 tys. osób.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita