Aktualności

2010-09-23
Ostatni dzwonek na wymianę
Coraz mniej czasu mają osoby, które jeszcze nie wymieniły pieniędzy po denominacji przeprowadzonej w 1995 roku. Ostateczny termin wymiany upłynie z ostatnim dniem tego roku. Dotychczas Polacy wymienili już 99,8 % banknotów, ale w ich rękach pozostaje ciągle jeszcze ...
Coraz mniej czasu mają osoby, które jeszcze nie wymieniły pieniędzy po denominacji przeprowadzonej w 1995 roku. Ostateczny termin wymiany upłynie z ostatnim dniem tego roku. Dotychczas Polacy wymienili już 99,8 % banknotów, ale w ich rękach pozostaje ciągle jeszcze suma ok. 170 mln zł.
Banknoty można wymieniać we wszystkich oddziałach Narodowego Banku Polskiego oraz w pozostałych bankach, które prowadzą obsługę kasową.
Najmniejszą wymienialną sumą jest 100 starych zł, czyli 1 nowy grosz.

>> Rozwiń treść

2010-09-23
Będą zmainy przy naliczaniu rent
Rząd zapowiada zmiany w zasadach obliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy. Zmiany będą niekorzystne dla osób, które opłacają najniższe składki – a więc dla najgorzej opłacanych i dla osób prowadzących własną działalność i płacących minimalne składki. Obecnie ...
Rząd zapowiada zmiany w zasadach obliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy. Zmiany będą niekorzystne dla osób, które opłacają najniższe składki – a więc dla najgorzej opłacanych i dla osób prowadzących własną działalność i płacących minimalne składki.
Obecnie przy ustalaniu wysokości renty brane pod uwagę są, podobnie jak przy wyliczaniu emerytury na starych zasadach, długość stażu pracy (okresy spadkowe i nieskładkowe) i kwota bazowa. Wg nowych zasad – renta będzie wyliczana na podstawie zgromadzonego kapitału. Czynnikiem decydującym o sposobie naliczania renty będzie data złożenia wniosku. Kto zrobi to przed końcem roku, załapie się na stary sposób naliczania, w związku z tym ZUS szykuje się do odebrania zwiększonej liczby wniosków przed 31.12.2010r.
Należy zaznaczyć, że dopiero od 2014 roku renty będą liczone w całości wg nowych zasad. Lata 2011 -2013 będą okresem przejściowym – część renty będzie liczona wg starych, część wg nowych zasad, ze stopniową przewagą procentową kwoty liczonej wg nowych reguł.

>> Rozwiń treść

2010-09-23
Wróci zniżka dla studentów
W przyszłorocznym budżecie rząd planuje szereg zmian. Przeważnie będą to zmiany oszczędnościowe, ale nie tylko. Do tych pierwszych z pewnością można zaliczyć obniżenie zasiłku pogrzebowego z ponad 6 tys. do 4 tys. zł. Nie będą też waloryzowane pensje urzędników (na ...
W przyszłorocznym budżecie rząd planuje szereg zmian. Przeważnie będą to zmiany oszczędnościowe, ale nie tylko. Do tych pierwszych z pewnością można zaliczyć obniżenie zasiłku pogrzebowego z ponad 6 tys. do 4 tys. zł. Nie będą też waloryzowane pensje urzędników (na stanowiskach kierowniczych) i parlamentarzystów. Mają one pozostać na poziomie wynagrodzeń z 2008 r.
Jeśli ustawa budżetowa zostanie przyjęta, to skorzystają na tym studenci, rząd bowiem zapisał w projekcie zmiany zniżek komunikacyjnych. Studenci mieliby otrzymać, tak jak kiedyś, 49 lub 51% zniżki na zakup biletów na PKP lub komunikację miejską. Rząd planuje też jeszcze jedną zmianę korzystną dla studentów. W obecnym prawie jest zapis mówiący o tym, że każdy student, aby odebrać dyplom licencjata, musi oddać legitymację. Oddając ją, traci tym samym zniżkę na przejazdy. Nawet jeśli dostał się na studia magisterskie na tej samej uczelni, za bilety w okresie wakacyjnym musi zapłacić pełną wartość. Rząd planuje taką zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, aby studenci w takiej sytuacji zachowywali prawo do zniżki do 31 października roku, w którym ukończyli studia licencjackie. Pod warunkiem, że nie mają więcej niż 26 lat.

>> Rozwiń treść

2010-09-15
Uwaga! Dotyczy Imprezowiczów!
Zwłaszcza tych zapraszanych i korzystających (lub nie) z firmowych imprez integracyjnych. Znany jest już powszechnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie abonamentów medycznych wykupywanych przez firmy dla swoich pracowników. W skrócie chodzi o to, że taki abonament został uznany ...
Zwłaszcza tych zapraszanych i korzystających (lub nie) z firmowych imprez integracyjnych.
Znany jest już powszechnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie abonamentów medycznych wykupywanych przez firmy dla swoich pracowników. W skrócie chodzi o to, że taki abonament został uznany za dodatkowe świadczenie na rzecz pracownika, i jak każde świadczenie, powinien być opodatkowany. Nie ma tu znaczenia fakt, czy pracownik z abonamentu kiedykolwiek korzystał, czy nie. Ważny jest bowiem sam fakt, że ma możliwość skorzystania. Fiskus, zgodnie ze swoim zwyczajem, natychmiast ujrzał możliwość szerszej interpretacji tego wyroku, a mianowicie, dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację, która zaleca w ten sam sposób opodatkować także imprezy integracyjne. Tu również nie uwzględnia się faktu, czy pracownik skorzystał z możliwości darmowego najedzenia się i napicia na imprezie, czy też najadł i napił się w zaciszu domowym. Wszak miał możliwość uczynienia tego na koszt pracodawcy, należy więc go opodatkować. Jeśli nie skorzystał, to też niech zapłaci, następnym razem nie będzie się wyłamywał.
Jednak wbrew pozorom, interpretacja katowickiej skarbówki (znanej już z opodatkowania pomocy sąsiedzkiej) nie jest taka zła. Może bowiem doprowadzić do prawdziwej integracji w firmach – wszak po co wydawać firmowe pieniądze na organizację imprez? Przecież samemu też można je sobie zorganizować! Pani Kasia upiecze ciasto, Pani Ewa zrobi sałatki, z Pan Roman wypożyczy od swoich dzieci (nieodpłatnie) piłkę i skakankę – będzie rodzinnie, a jak się wszyscy zintegrują na takim składkowym przyjęciu! (Przy okazji szef się dowie, czy potrafią współpracować ze sobą w zespole - będzie przyjemnie i pożytecznie)

>> Rozwiń treść

2010-09-15
W UE szybciej odzyskasz dług
Parlament Europejski pracuje nad nowelizacją dyrektywy z 2002 r. dotyczącą maksymalnych terminów płatności dla firm. Standardem będzie trzydzieści dni, w wyjątkowych okolicznościach – np. dla placówek medycznych, dopuszczalny będzie termin sześćdziesięciodniowy. Opóźnienia w płatnościach są zmorą dla większości średnich i ...
Parlament Europejski pracuje nad nowelizacją dyrektywy z 2002 r. dotyczącą maksymalnych terminów płatności dla firm. Standardem będzie trzydzieści dni, w wyjątkowych okolicznościach – np. dla placówek medycznych, dopuszczalny będzie termin sześćdziesięciodniowy. Opóźnienia w płatnościach są zmorą dla większości średnich i małych firm, które chcąc niechcąc stają się ofiarami zarówno instytucji publicznych jak i wielkich koncernów. Zarówno jedne jak i drugie, korzystając ze swoich uprzywilejowanych pozycji na rynku, traktują mniejszych dostawców towarów i usług jako źródło pozyskania dodatkowych funduszy, często wielokrotnie przekraczając terminy płatności. Tymczasem dla niewielkich przedsiębiorstw jest to olbrzymim zagrożeniem ich istnienia, ponieważ często nie mając wyboru – żeby przetrwać na rynku muszą współpracować z tymi „dużymi” czy publicznymi instytucjami - wpisują w ryzyko prowadzenia działalności możliwość opóźnień zapłat.
Za opóźnienia w płatnościach naliczane będą odsetki w wysokości 8% oraz opłata na pokrycie kosztów odzyskania długu w wysokości 40 euro.

>> Rozwiń treść

2010-09-15
Nowe żłobki coraz bliżej
Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. ustawy żłobkowej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ten pierwszy dotyczy zmiany sposobu organizacji żłobków, które przeszłyby spod kurateli Ministerstwa Zdrowia pod pieczę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W skrócie oznacza to zmianę ...
Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. ustawy żłobkowej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ten pierwszy dotyczy zmiany sposobu organizacji żłobków, które przeszłyby spod kurateli Ministerstwa Zdrowia pod pieczę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W skrócie oznacza to zmianę sposobu zakładania żłobków, znaczne uproszczenie procedur – żłobki przestaną być placówkami medycznymi, które muszą spełnić wyśrubowane standardy, a zostaną placówkami opiekuńczymi, podobnie jak przedszkola, kluby itp. Założenie żłobka będzie tańsze i dla gmin i dla prywatnych inwestorów, co ma przyczynić się do wzrostu liczby tych placówek. Poza żłobkami będzie można otwierać kluby, które mogą świadczyć codzienną, kilkugodzinną opiekę. Nowością będzie także funkcja opiekuna dziennego – będzie nim mógł zostać rodzic przebywający na urlopie wychowawczym, a chcący opiekować się kilkorgiem dzieci. Budżet będzie też dopłacał do składek ZUS dla legalnie zatrudnianych niań. Firma decydująca się na złożenie żłobka przyzakładowego, będzie mogła w koszty uzyskania przychodu wliczyć zarówno wydatki związane z założeniem jak i prowadzeniem placówki.
Wszystkie te zmiany idą w dobrym kierunku, trzeba teraz trzymać kciuki za szczegóły. Wiadomo bowiem nie od dziś, że to w nich tkwi diabeł. Wystarczy bowiem zapis o oddzielnej lodówce do przechowywania produktów dla dzieci czy konieczności zamontowania „małych” sedesów i zakazu korzystania z nocników, aby znacznie ograniczyć liczbę rodziców chętnych do pozostania „dziennym opiekunem”. Takie zapisy funkcjonują już w polskim prawie, zostały wprowadzone przy okazji usprawniania systemu przedszkolnego. Spowodowały one małą popularność takiej domowej opieki, bo rzadko którzy mają miejsce w kuchni na drugą lodówkę, a w łazience na dodatkowy mały sedes. (O dziwo, we własnych domach dzieci zwykle korzystają z normalnych sedesów).
Jeśli chodzi o rodziny zastępcze, to mają one dostać większą możliwość dokształcania się i więcej wsparcia profesjonalistów. Zmiany mają nastąpić także w organizacji domów dziecka, które powinny liczyć nie więcej niż 14 wychowanków. Wolą ustawodawcy jest, aby w państwowych domach dziecka pozostawały jedynie dzieci, które nie są w stanie funkcjonować w rodzinie, czy to z powodu czynników psychologicznych, czy z powodu stanu zdrowia.

>> Rozwiń treść

2010-09-09
Spiesz się, jeśli chcesz kupić auto
Jeśli planujesz zakup auta z kratką, musisz się spieszyć. Tylko do końca roku możliwe będzie odliczenie całego VAT-u za takie auto. Od nowego roku wchodzą bowiem w życie przepisy, które pozwolą odliczyć jedynie 60 % tego podatku, ale nie więcej ...
Jeśli planujesz zakup auta z kratką, musisz się spieszyć. Tylko do końca roku możliwe będzie odliczenie całego VAT-u za takie auto. Od nowego roku wchodzą bowiem w życie przepisy, które pozwolą odliczyć jedynie 60 % tego podatku, ale nie więcej niż 6 tys. złotych. Warunkiem odliczenia VAT-u jest nie tylko zakup, ale i odebranie samochodu od dealera przed 01.01.2011 r. Zważywszy, że cykl produkcyjny trwa kilka miesięcy, mogą być z tym problemy, jeśli zamówienie zostanie złożone zbyt późno. Na razie boom zamówień najbardziej odczuwają sprzedawcy luksusowych samochodów, na których można zarobić najwięcej na odliczeniu VAT, niektórzy wstrzymali nawet przyjmowanie zamówień.
Na razie nie wiadomo, czy rząd zmieni przepisy dotyczące rozliczania podatku od paliwa do samochodów z kratką. Poprzednia próba nie powiodła się, ale tym razem rząd zapowiada, że uda mu się skutecznie zlikwidować odpisy podatku VAT od paliwa do samochodów z kratką.

>> Rozwiń treść

2010-09-08
Sytuacja na rynku pracy w sierpniu 2010 r.
W sierpniu 2010 r. dał się zauważyć dalszy spadek bezrobocia. notowany systematycznie od początku wakacji. Na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy obliczono stopę bezrobocia, która wyniosła 11,3%, czyli mniej niż lipcu o 0,1 punktu. Liczba osób pozostających bez ...
W sierpniu 2010 r. dał się zauważyć dalszy spadek bezrobocia. notowany systematycznie od początku wakacji. Na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy obliczono stopę bezrobocia, która wyniosła 11,3%, czyli mniej niż lipcu o 0,1 punktu. Liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się dziewięciu województwach, najbardziej w wielkopolskim i łódzkim, zwiększyła się zaś tylko w jednym – mazowieckim. W pozostałych sześciu nie zmieniła się. Jeśli chodzi o dane liczbowe, to na koniec sierpnia w urzędach zarejestrowało się 1803,7 tys. osób, co daje 9,1 tys. osób mniej niż miesiąc wcześniej. W analogicznym okresie ubiegłego roku zanotowano wzrost liczby bezrobotnych o 0,1 punktu procentowego (czyli o 12,9 tys. osób). Jeśli chodzi o oferty pracy, to do urzędów zostało zgłoszonych 87,9 tys. sztuk, czyli mniej niż w lipcu o 2,5 tys. W sierpniu ub. r. również ubyło ofert w porównaniu do lipca (mniej o 0,9 tys.). Najwięcej ofert pracy ubyło w woj. świętokrzyskim. Ofert przybyło natomiast w sześciu województwach, najwięcej w lubuskim i wielkopolskim.
Przy podziale bezrobotnych ze względu na płeć, pracę udało się znaleźć większej liczbie mężczyzn – wśród nich zanotowano spadek bezrobocia o 2,2%, natomiast wśród kobiet odwrotnie – liczba pań pozostających bez zatrudnienia wzrosła o 1%

>> Rozwiń treść

2010-09-06
(Nie)pewna praca w urzędzie
Rząd kolejny raz przygotowuje się do redukcji urzędniczych etatów. Redukcja ta jest jednym z wielu kroków podejmowanych w celu zmniejszenia wydatków budżetowych. Urzędnicy zaczynają być dla państwa coraz bardziej ciążącym problemem, ponieważ przez ostatnie dziesięć lat ich liczba wzrosła o ...
Rząd kolejny raz przygotowuje się do redukcji urzędniczych etatów. Redukcja ta jest jednym z wielu kroków podejmowanych w celu zmniejszenia wydatków budżetowych. Urzędnicy zaczynają być dla państwa coraz bardziej ciążącym problemem, ponieważ przez ostatnie dziesięć lat ich liczba wzrosła o 47 tys., urzędnicza armia liczy obecnie ponad 180 tys. A są to dane dotyczące jedynie urzędników państwowych, samorządy zatrudniają swoją drogą – tu także przybyło 66 tys. pracowników, co dało w sumie rekordową liczbę 244 tys. urzędników samorządowych. Ich pensje pochłaniają miliardy, a zwolnienie części z nich też nie będzie tanie – przecież każdy w zależności od stażu będzie musiał otrzymać stosowną odprawę. Na dodatek, nie jest pewne, czy redukcja w ogóle się odbędzie, ponieważ są z niej wyłączone liczne grupy i urzędy, np. jeśli naczelnik uzna, że zwolnienia w jego urzędzie nie będą możliwe względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa czy duże znaczenie wykonywanych zadań, to może wnioskować o nieredukowanie etatów. Nie będzie można również zwolnić osób w wieku przedemerytalnym lub zajmujących samodzielne stanowiska – czyli wszystkich szefów. Spod redukcji wyłączone będą także wszystkie instytucje bezpośrednio podlegające sejmowi - kancelarie Sejmu, Senatu i prezydenta, NIK, NSA, itd. Wyjątków od reguły będzie tak dużo, że należy się zastanowić, czy prace nad ustawą, a później jej wprowadzeniem w życie, nie pochłoną więcej, niż dadzą oszczędności. Czy nie byłoby prościej, szybciej i taniej po prostu obciąć budżety urzędów i pozwolić im decydować o stanie swojego zatrudnienia? Ale najwyraźniej historia powojenna nic nas nie nauczyła, albo „odgórne zarządzanie” po prostu mamy we krwi.

>> Rozwiń treść

2010-09-03
Niemieccy pracownicy boją się konkurencji
W Niemczech panuje ogólne poruszenie związane ze zbliżającym się terminem 01.05.2011 r., kiedy to kraj ten ma otworzyć swoje granice przed pracownikami cudzoziemcami, głównie z Polski. Nastroje wśród społeczeństwa są jednak podzielone. O ile organizacje pracownicze boją się napływu taniej ...
W Niemczech panuje ogólne poruszenie związane ze zbliżającym się terminem 01.05.2011 r., kiedy to kraj ten ma otworzyć swoje granice przed pracownikami cudzoziemcami, głównie z Polski. Nastroje wśród społeczeństwa są jednak podzielone. O ile organizacje pracownicze boją się napływu taniej siły roboczej, to pracodawcy z niecierpliwością czekają na napływ nowych pracowników, nie mogąc znaleźć rąk do pracy wśród rodaków. Branże, w których na zatrudnienie liczy najwięcej Polaków, to przede wszystkim opieka nad starszymi oraz informatyka.
Organizacje pracownicze bardzo silnie lobbują za wprowadzeniem płac minimalnych w poszczególnych branżach. Udało się im to właśnie m. in. w sektorze opieki, a teraz próbują wprowadzić je dla pracowników tymczasowych. Jeśli im się to uda, z pewnością cudzoziemcy będą mniej konkurencyjni w porównaniu z Niemcami, ale niemiecki rynek pracy jest wprost „skazany” na wchłoniecie dużej liczby cudzoziemskich pracowników, gdyż niski poziom bezrobocia powoduje trudności w znalezieniu personelu dla wielu firm.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita