Aktualności

2010-07-12
Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2010 r.
Stopa bezrobocia zarejestrowanego w urzędach pracy w czerwcu wyniosła 11,6%. W porównaniu z miesiącem poprzednim zanotowano niewielki spadek o 0,3 punktu procentowego. Również w ubiegłym roku w analogicznym okresie bezrobocie obniżyło się, choć spadek był mniejszy, zaledwie o 0,1 punktu ...
Stopa bezrobocia zarejestrowanego w urzędach pracy w czerwcu wyniosła 11,6%. W porównaniu z miesiącem poprzednim zanotowano niewielki spadek o 0,3 punktu procentowego. Również w ubiegłym roku w analogicznym okresie bezrobocie obniżyło się, choć spadek był mniejszy, zaledwie o 0,1 punktu procentowego. Bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najbardziej w tych, w których dotychczas było najwyższe, czyli w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najmniejszy ubytek bezrobotnych zanotowano w województwach mazowieckim i śląskim.
Liczba osób zarejestrowanych jako pozostające bez pracy w czerwcu to 1 846 tys. osób. Jest to mniej niż na koniec maja o 62 tys. osób.
Zanotowano również niewielki wzrost ofert pracy, zgłoszonych do urzędów, w czerwcu było to 90 tys. W porównaniu do maja jest to zaledwie 700 ofert więcej. W tym samym okresie roku ubiegłego miejsc pracy ubyło w porównaniu do maja – w czerwcu 2009 zgłoszono o 6,1 tys. ofert mniej niż w maju ub. r.
Przyczyny poprawy sytuacji na rynku pracy są takie same jak w miesiącach poprzednich – ciągle trwają prace sezonowe w rolnictwie, budownictwie i turystyce. Dzięki temu bezrobocie w dalszym ciągu spada.

>> Rozwiń treść

2010-07-02
Opieka nad dziećmi w wakcje obowiązkiem gminy?
Ministerstwo Edukacji przygotowuje projekt rozporządzenia, które zobowiązywałoby gminy do zapewnienia opieki nad dziećmi z klas I-III w wakacje i ferie zimowe. Dotychczas taką opiekę zapewniały tylko te gminy, które mają na to fundusze, nie jest to obowiązkowe i część gmin ...
Ministerstwo Edukacji przygotowuje projekt rozporządzenia, które zobowiązywałoby gminy do zapewnienia opieki nad dziećmi z klas I-III w wakacje i ferie zimowe. Dotychczas taką opiekę zapewniały tylko te gminy, które mają na to fundusze, nie jest to obowiązkowe i część gmin nie stara się nawet o pozyskanie środków finansowych na zapewnienie takiej opieki. Jeśli ministerstwu uda się wprowadzić w życie projekt, byłoby to duże ułatwienie dla wszystkich rodziców, którzy mają dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a w wakacje i ferie wielki problem, jak pogodzić opiekę nad dziećmi z pracą zawodową. Przeciw projektowi rozporządzenia protestują zarówno gminy, które nie chcą brać na siebie dodatkowych obciążeń, jak i nauczyciele, widzący w nim zamach na swoje przywileje, jakie zapewnia im karta nauczyciela. Nauczyciele boją się, że zostaną pozbawieni wakacyjnych urlopów, jednej z największych korzyści, jakie daje im ich zawód. Jednak przykłady miast, które organizują już od wielu lat akcje typu „lato” czy „zima w mieście”, pokazują, że można zorganizować zajęcia dla dzieci i znaleźć na to pieniądze i chętnych nauczycieli.
Ministerstwo chciałoby, aby rozporządzenie zaczęło obowiązywać od września tego roku.

>> Rozwiń treść

2010-07-02
Ostatni dzwonek dla studentów
Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi sezon urlopowy. W polskich firmach nadszedł czas na staże, praktyki i umowy na zastępstwo. Wymarzony okres dla wszystkich, którzy chcą zdobyć jakieś doświadczenie zawodowe, (choć niekoniecznie zarobić). Warto teraz szukać czegoś dla siebie, ...
Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi sezon urlopowy. W polskich firmach nadszedł czas na staże, praktyki i umowy na zastępstwo. Wymarzony okres dla wszystkich, którzy chcą zdobyć jakieś doświadczenie zawodowe, (choć niekoniecznie zarobić). Warto teraz szukać czegoś dla siebie, co będzie dobrze wyglądało w cv. Miesiące wakacyjne niosą ze sobą duże możliwości, nie tylko pracy w gastronomii czy turystyce. Jeśli ktoś szuka ambitniejszej pracy, dużo firm właśnie teraz potrzebuje ludzi na okres wyjazdów swoich stałych pracowników. Warto dowiadywać się, przeglądać ogłoszenia, ale także dzwonić i pytać, bo nie każdy się ogłasza. Najłatwiej jest znaleźć pracę w hotelu czy barze w miejscowości wypoczynkowej, gdzie można dodatkowo połączyć ją z urlopem. Ale nie tylko. Także w dużych miastach potrzebują kelnerek i kelnerów, pracowników do recepcji czy biura. Większość dużych firm organizuje też staże czy praktyki. W tym przypadku trzeba upewnić się, czy są one płatne, czy nie, zwłaszcza jeśli zależy nam nie tylko na doświadczeniu, ale także na zarobkach.

>> Rozwiń treść

2010-06-25
Nowe prawo uderzy w piratów drogowych
Już wkrótce skończy się bezkarność kierowców łamiących przepisy na drogach osiedlowych i wszelkich innych wewnętrznych. Sejm przyjął nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, która zakłada, że po zastosowaniu odpowiedniego oznakowania, na drogach tych będą obowiązywały wszystkie przepisy ruchu drogowego, które ...
Już wkrótce skończy się bezkarność kierowców łamiących przepisy na drogach osiedlowych i wszelkich innych wewnętrznych. Sejm przyjął nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, która zakłada, że po zastosowaniu odpowiedniego oznakowania, na drogach tych będą obowiązywały wszystkie przepisy ruchu drogowego, które dotąd mają zastosowanie jedynie na drogach publicznych. Dotychczas bowiem, o ile kierowcy muszą przestrzegać tych przepisów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pieszych i innych uczestników ruchu, np. zasady prawej strony, to już do zapinania pasów czy choćby posiadania przy sobie dokumentów nie są zobowiązani. Mogą także bezkarnie przekraczać prędkość, ponieważ ani policja, ani straż miejska nie mają podstaw do ukarania ich mandatem. Po wejściu w życie nowelizacji takie uprawnienia nabędą, o ile zarządca lub właściciel terenu stosownie oznakuje drogę osiedlową lub wewnętrzną. Możliwe będzie ściganie piratów, którzy czując się bezkarni parkowali na cudzych miejscach parkingowych czy zastawiali wejście do klatki.

>> Rozwiń treść

2010-06-24
Powoli poprawia się sytuacja ekonomiczna Polaków
Wg raportu GUS wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W maju 2010 roku było ono wyższe o niemalże 5 % w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosło 3346,61 zł brutto (o 4,8 % więcej). Powoli, ale systematycznie, daje się ...
Wg raportu GUS wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W maju 2010 roku było ono wyższe o niemalże 5 % w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosło 3346,61 zł brutto (o 4,8 % więcej). Powoli, ale systematycznie, daje się także zaobserwować wzrost zatrudnienia, utrzymujący się już od kilku miesięcy, a który prawdopodobnie będzie jeszcze większy w miesiącach wakacyjnych. Oprócz zatrudnienia wzrastają także płace, od początku roku o 3,3 %, czyli o więcej niż wynosi wskaźnik inflacji. Poprawę sytuacji widać także na rynku mieszkaniowym, który nieznacznie się ożywił – wzrosła liczba rozpoczętych budów, choć liczba mieszkań oddawanych do użytku nadal jest mniejsza niż w latach ubiegłych. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja ustabilizowała się i gospodarka powoli rusza do przodu, czemu dodatkowo sprzyja sezon letni i zbliżające się wakacje, które to czynniki każdego roku zwykle przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia i poprawy koniunktury.

>> Rozwiń treść

2010-06-24
Na co może liczyć absolwent
Wszystko zależy od tego, jakie studia ukończył. Liczy się nie tylko kierunek, ale, po latach boomu na wszelkiej maści uczelnie, do łask wracają dyplomy tych renomowanych, dających solidne podstawy i będących gwarancją jakości wykształcenia. Nie bez znaczenia jest też miejsce ...
Wszystko zależy od tego, jakie studia ukończył. Liczy się nie tylko kierunek, ale, po latach boomu na wszelkiej maści uczelnie, do łask wracają dyplomy tych renomowanych, dających solidne podstawy i będących gwarancją jakości wykształcenia. Nie bez znaczenia jest też miejsce zatrudnienia, od zawsze bowiem wiadomo, że najwięcej można zarobić w metropoliach. Jeśli chodzi o kierunki, to tradycyjnie królują finanse i informatyka, które dają najwyższe pensje już na starcie – nawet rzędu 6 tys. brutto. Dobrze punktowane są też znajomości języków obcych, zwłaszcza w zestawach: jeden z bardziej popularnych + jeden unikalny, np. duński itp. Nieźle na mapie zarobków absolwentów plasują się także lekarze, którym po zdaniu egzaminu lekarskiego przez cztery lata rezydentury płaci państwo – ponad 3 tys. Jeszcze lepiej zarobią ci z nich, którzy zdecydują się pracować dla koncernów farmaceutycznych – tam do pensji dochodzi jeszcze prowizja. Cenni są też absolwenci uczelni technicznych, których w Polsce brakuje. Na drugim biegunie plasują się studenci uczelni humanistycznych – z wyjątkiem filologii, dających biegłą znajomość języka. Absolwentów kierunków humanistycznych jest bardzo dużo, im najtrudniej jest znaleźć pracę, nie tylko dobrze płatną, ale jakąkolwiek. Zwykle to oni na starcie dostają najmniej, chyba że oprócz humanistycznego wykształcenia mogą poszczycić się jeszcze dodatkowymi atutami.

>> Rozwiń treść

2010-06-24
Branża budownicza pod kontrolą
PIP podała wyniki kontroli jej inspektorów, przeprowadzonej w drugiej połowie marca i w kwietniu w firmach budowlanych. Kontrolowane były w znacznej części te z nich, które pracują przy przygotowywaniu obiektów na Euro 2012, ale nie tylko. W większości kontrole objęły ...
PIP podała wyniki kontroli jej inspektorów, przeprowadzonej w drugiej połowie marca i w kwietniu w firmach budowlanych. Kontrolowane były w znacznej części te z nich, które pracują przy przygotowywaniu obiektów na Euro 2012, ale nie tylko. W większości kontrole objęły firmy zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników. Wyniki potwierdzają doświadczenia lat poprzednich. Wydano ponad 1,3 tys. decyzji i nałożono mandaty na kwotę 1,2 mln zł. Najczęściej powodem było złe przygotowanie miejsca pracy i prowadzenia robót, nienależyte zabezpieczenie terenu budowy i pracowników przed wypadkami a także zaniedbywanie szkoleń bhp i badań okresowych. Często stwierdzono też brak nadzoru lub nieodpowiedni nadzór nad placem budowy. W roku 2009 w budownictwie odnotowano ponad osiem tys. wypadków, w ich wyniku poniosło śmierć 117 osób.

>> Rozwiń treść

2010-06-17
Termin informatyzacji przesunięty
Dzisiaj weszła w życie nowelizacja ustawy o informatyzacji. Jednym z jej filarów miało być uruchomienie Profilu Zaufanego – profesjonalnego narzędzia do komunikacji obywateli z urzędami. Za pomocą otwieranego na e-Puap-ie (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) konta każdy z nas ...
Dzisiaj weszła w życie nowelizacja ustawy o informatyzacji. Jednym z jej filarów miało być uruchomienie Profilu Zaufanego – profesjonalnego narzędzia do komunikacji obywateli z urzędami. Za pomocą otwieranego na e-Puap-ie (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) konta każdy z nas miałby możliwość załatwienia drogą elektroniczną wielu ważnych spraw, z którymi dotychczas trzeba było się fatygować do stosownego urzędu – np. zgłoszenie działalności gospodarczej. Niestety Profil Zaufany ciągle pozostaje tylko teorią, ponieważ brak jest stosownych rozporządzeń, które umożliwiałyby jego powstanie i działanie. Nie przeszedł on także niezbędnych testów, bez których nie będzie można go uruchomić. Kolejny termin podawany przez rząd to wrzesień, ale wszystko wskazuje na to, że jest to najbardziej optymistyczna wersja.

>> Rozwiń treść

2010-06-17
Dostęp do ksiąg wieczystych w sieci
Każdy, kto potrzebuje sprawdzić księgę wieczystą, może to już zrobić za pośrednictwem sieci. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę internetową pod adresem http://ekw.ms.gov.pl, gdzie można to zrobić bez wychodzenia z domu. Jeśli znamy numer księgi, cała sprawa będzie dziecinnie prosta i zajmie ...
Każdy, kto potrzebuje sprawdzić księgę wieczystą, może to już zrobić za pośrednictwem sieci. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę internetową pod adresem http://ekw.ms.gov.pl, gdzie można to zrobić bez wychodzenia z domu. Jeśli znamy numer księgi, cała sprawa będzie dziecinnie prosta i zajmie nam nie więcej niż kilka minut. Nic także za to nie zapłacimy. Do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych zostało już wpisane 12 mln ksiąg, do wpisania pozostało jeszcze prawie 7 mln. Internetowy dostęp do ksiąg nie tylko zwiększy bezpieczeństwo transakcji na rynku nieruchomości, ale także przyczyni się do usprawnienia pracy sądów, które zaoszczędzony czas będą mogły przeznaczyć na inne cele.

>> Rozwiń treść

2010-06-11
Student łatwiej dostanie kredyt
Od października łatwiej będzie można dostać kredyt na sfinansowanie studiów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało bowiem rozporządzenie, które ułatwia procedury starania się oraz spłaty kredytów studenckich. Do najważniejszych zmian należą możliwość otrzymania pożyczki bez poręczycieli i zawieszenia spłaty rat ...
Od października łatwiej będzie można dostać kredyt na sfinansowanie studiów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało bowiem rozporządzenie, które ułatwia procedury starania się oraz spłaty kredytów studenckich. Do najważniejszych zmian należą możliwość otrzymania pożyczki bez poręczycieli i zawieszenia spłaty rat na rok. Instytucja kredytów studenckich, pomimo kilkunastoletniej tradycji, nie cieszyła się dużą popularnością, z roku na rok coraz mniej studentów starało się o przyznanie kredytu. W zamierzeniu kredyty te skierowane były do studentów z biedniejszych rodzin, których nie stać na finansowanie studiów dziecka. Jednakże konieczność przedstawienia poręczeń powodowała, że mało który student mógł spełnić te kryteria. W poprawionej wersji kredyt będzie poręczany przez skarb państwa, w zależności od wysokości dochodów albo w całości, albo w 70 %. Do utrzymania wypłat wystarczy aktualna legitymacja studencka, a nie zaświadczenie wydawane przez uczelnię. Spłatę kredytu będzie można rozpocząć po dwóch latach od obrony, a raty nie będą mogły przekroczyć 20 % wynagrodzenia. Spłatę kredytu będzie można także zawiesić, maksymalnie na rok.

>> Rozwiń treść

Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita