Informator teleadresowy

Telefony, adresy do urzędów: ogólnokrajowe i wojewódzkie

  • Inpsekcja pracy
  • Urząd pracy
  • Zakład ubezpieczeń społecznych - ZUS
  • Urząd statystyczny
» Ogólnokrajowe » Dolnośląskie » Kujawsko-pomorskie » Lubelskie » Lubuskie » Łódzkie » Małopolskie » Mazowieckie » Opolskie » Podkarpackie » Podlaskie » Pomorskie » Śląskie » Świętokrzyskie » Warmińsko-mazurskie » Wielkopolskie » Zachodnio-pomorskie
OGÓLNOKRAJOWE
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
tel. 022 420 3723
strona internetowa: www.pip.gov.pl
Krajowa Informacja Podatkowa
tel.: 0801 055 055 - z tel. stacjonarnych
tel.: 022 330 0330 - z tel. komórkowych
strona internetowa: www.kip.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa
tel.: 022 667 1000, fax: 022 667 1418; 022 667 1419
strona internetowa: www.zus.pl
Infolinie ZUS: 0801 400 400, 0801 044 044, 022 43 33 000 (z tel. komórkowych)
Główny Urząd Statystyczny
Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. 022 608 3000
Informatorium:  022 608 3164 do 68, 022 608 3161
strona internetowa: www.stat.gov.pl
DOLNOŚLĄSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław (parter, pokój nr 1,2,3)
tel. 071 371 0431, 071 371 0432
strona internetowa: www.wroclaw.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław
tel. 071 360 6000; 071 360 6555 (automatyczna informacja telefoniczna)
fax 071 361 6583
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych
tel. 074 840 8193, 074 886 6509
strona internetowa: www.dwup.pl
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław
tel. 071 371 6300; fax 071 371 6360
KUJAWSKO-POMORSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
Plac Piastowski 4a, 85-012 Bydgoszcz (parter, pokoje 7 i 8)
tel. 052 321 4241
strona internetowa: www.bydgoszcz.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS w Bydgoszczy
ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz
tel. 052 341 8300, fax. 052 321 0436
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS w Toruniu
ul. Mickiewicza 33/39 oraz ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
tel. 056 610 9399; 056 610 9320 (ul. Mickiewicza 33/39); 056 610 9503 (ul. Mickiewicza 10/16)
fax 056 610 9496 (ul. Mickiewicza 33/39); 056 610 9632 (ul. Mickiewicza 33/39)
Wojewódzki Urząd Pracy
Szosa Chełmińska 30 /32, 87-100 Toruń
tel. 056 622 8600, fax 056 622 7485
strona internetowa: www.wup.torun.pl
Urząd Statystyczny
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 052 366 9390, fax 052 366 93 56
LUBELSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie
ul. Piłsudskiego 13, 20-0311 Lublin, parter, pokój nr 1
tel. 081 532 1783
strona internetowa: www.lublin.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. T. Zana 36-38c' 20-601 Lublin
tel. 081 535 7777, fax 081 535 7402
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin (wejście główne od ul. Hempla)
tel. 081 463 5300, fax 081 463 5305
strona internetowa: www.wup.lublin.pl
Urząd Statystyczny
ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel. 081 533 2051, fax 081 533 2761
LUBUSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze
ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra (I piętro, pokój 220)
tel. 068 451 3030, 068 451 3911
strona internetowa: www.zielonagora.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Sikorskiego 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 095 739 520,; 095 739 5300, 095 739 5400, 095 739 5462
fax 095 739 5454
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
tel. 068 456 5656, 068 456 5610, 068 325 5695; fax 068 327 0111
strona internetowa: www.wup.zgora.pl
Urząd Statystyczny
ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
tel. 068 322 3112; fax 068 325 3679, 068 325 7445
ŁÓDZKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź, pokój nr 2
tel.  042 636 8756
strona internetowa: www.lodz.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź
tel. 042 638 2790/99, fax 042 637 5291
ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola
tel. 043 824 5656, fax 043 824 6166
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
tel. 042 632 0112, 042 633 4909; fax 042 636 7797
strona internetowa: www.wup.lodz.pl
Urząd Statystyczny
ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
tel. 042 683 9100
MAŁOPOLSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków (3 piętro, pokój 302)
tel.012 421 3608; 012 421 5011
strona internetowa: www.krakow.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków
tel. 012 424 6500, fax 012 634 5719
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. 012 422 7110, fax 012 422 9785
strona internetowa: www.wup-krakow.pl
Urząd Statystyczny
ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
tel. 012 420 4050, 012 420 4510; fax 012 361 0192
MAZOWIECKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
ul. Lindley’a 16, 00-973 Warszawa (V piętro, pokój nr 501)
tel. 022 583 1727
strona internetowa: www.warszawa.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa
tel. 022 538 2111/12/13/14, fax 022 827 2555
ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa
tel. 022 590 2000, fax 022 590 2600
ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa
tel. 022 538 2111, 022 831 9194/95; fax 022 827 8375
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
tel. 022 578 4400; fax 022 578 4407
strona internetowa: www.wup.mazowsze.pl
Urząd Pracy m. st. Warszawy
ul.Grochowska 171B, 04-111 Warszawa
tel.: 022 871-85-05, 022 871-62-20, 022 810-31-07; fax: 022 813-20-32
Placówka ul.Ciołka 10A, 01-402 Warszawa, fax: 022 837-33-40
strona internetowa: www.up.warszawa.pl
Urząd Statystyczny
ul. 1 Sierpnia 21 ,02-134 Warszawa
tel. 022 464 2000; fax 022 846 7667
OPOLSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Pl. Piłsudskiego 11a, 45-706 Opole (parter, pokój 1, 2)
tel. 077 457 4061
strona internetowa: www.opole.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
tel. 077 451 1600, 077 451 1601, 077 451 1070; fax 077 474 6462, 077 457 4254
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole
tel. 077 441 6701; fax 077 441 6702
strona internetowa: www.wup.opole.pl
Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 53a, 45-951 Opole
tel. 077 423 0110-11; 077 423 0120-21
PODKARPACKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
ul. Gen. Stanisława Maczka 4, 35-234 Rzeszów
tel. 017 717 2072
strona internetowa: www.rzeszow.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów
tel. 017 867 5000, fax 017 852 3638
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów
tel. 017 850 9200, 017 850 9230, 017 850 9201; fax 017 852 4457
strona internetowa: www.wup-rzeszow.pl
Urząd Statystyczny
ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów
tel. 017 853 5210, 017 853 5219; fax 017 853 5157
PODLASKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok (pokój 104 - I piętro)
tel. 085 742 1146
strona internetowa: www.bialystok.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok
tel. 085 748 6900; fax 085 748 6466
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
tel. 085 749 7200, fax 085 749 7209
strona internetowa: www.up.podlasie.pl
Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
tel. 085 749 7700, fax 085 749 7779
POMORSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk (II piętro - wejście od ul. Bogusławskiego)
tel. 058 520 1827, 058 520 1824
e-mail: poradyoipgdansk@gdansk.oip.pl
strona internetowa: www.gdansk.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk
tel. 058 307 8200; fax 058 301 8459
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel. 058 326 1801; fax 058 326 4894
strona internetowa: www.wup.gdansk.pl
Urząd Statystyczny
ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk
tel. 058 768 3100; fax 058 768 3270
ŚLĄSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice (skrzydło frontowe, wejście od ul. Granicznej)
tel. 032 604 1130; 032 604 1251
strona internetowa: www.katowice.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
tel. 032 351 1501, fax 032 255 1036
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
tel. 032 757 3360, 032 757 33 01; fax 032 757 3362
strona internetowa: www.wup-katowice.pl
Urząd Statystyczny
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
tel. 032 779 1200; fax 032 779 1300
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce (III piętro, pokoje 323 lub 320)
tel. 041 340 3239; 041 340 3201
strona internetowa: www.kielce.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Piotrkowska 27, 25-620 Kielce
tel. 041 335 6557, 041 335 6544, 041 367 7400; fax 041 367 7391
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
tel. 041 364 1600; fax 041 364 1666
strona internetowa: www.wup.kielce.pl
Urząd Statystyczny
ul. Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
tel. 041 361 1542, fax 041 362 1583
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn (parter, pokój 1)
tel. 089 527 7055, 089 533 9648
strona internetowa: www.olsztyn.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
Pl. Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn
tel. 089 521 2222; fax 089 527 2118
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
tel. 089 522 7900, fax 089 522 7901
strona internetowa: www.up.gov.pl
Urząd Statystyczny
ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn
tel. 089 524 3666; fax 089 524 3667
WIELKOPOLSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań (pokój nr 813)
tel. 061 859 9005
strona internetowa: www.poznan.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań
tel. 061 841 600; fax 061 841 1551
ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań
tel. 061 874 5400; fax 061 877 2850
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 061 846 3819; fax 061 846 3820
strona internetowa: www.wup.poznan.pl
Urząd Statystyczny
ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań
tel. 061 279 8200; fax 061 279 8100
ZACHODNIO-POMORSKIE
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin (pokój nr 1)
tel. 091 431 1929
strona internetowa: www.szczecin.oip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
ul. Matejki 22; 70-530 Szczecin
tel. 091 459 6000; fax 091 812 1062
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
tel. 091 425 6100, 091 425 6101; fax 091 425 6103
strona internetowa: www.wup.pl
Urząd Statystyczny
ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
tel. 091 459 7700, fax 091 434 0595
Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita