Tematy w Poradniku:

Specjaliści radzą:

Mobbing w pracy
Pracowników możemy podzielić na trzy grupy osób. Do pierwszej zaliczymy tych, dla których praca jest pasją, którzy nie traktują jej jako przymusowego zajęcia, a przedłużenie swojego hobby. Druga grupa to ci, którzy wstają rano do swoich codziennych obowiązków, ponieważ muszą i to daje im pieniądze. Żyją świadomością, że trzeba pracować, żeby mieć różne świadczenia w przypadku choroby czy przejścia na emeryturę. Rzetelnie wykonują więc powierzone im zadania, a gdy kończy się codzienny czas pracy-czyli osiem godzin, starają się ani minuty dłużej nie pamiętać o obowiązkach. Trzecia grupa to osoby, które oblewa zimny pot jak tylko pomyślą o miejscu swojej pracy. Boją się przekraczać bramę przedsiębiorstwa, z obawy przed tym, co przyniesie im ten kolejny dzień. Nie mogą spać, myśleć racjonalnie, żyją w permanentnym stresie. Ta ostatnia grupa to często osoby mobbingowane…

Mobbing - „to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.
Powyższa definicja zapisana w art. 94 Kodeksu Pracy wyraźnie wskazuje jakie są przesłanki do stwierdzenia, że oto jesteśmy poddawani mobbingowi. Istotnych jest tutaj kilka aspektów, które warto rozważyć:
  • Mobbing to działanie uporczywe; Koleżanka, która uraziła nasze uczucia czy szef, który zbeształ nas za wyniki naszej pracy, nie będą jeszcze mobberami. Jeżeli zrobimy coś nie tak, to czy nam się to podoba, czy nie możemy zostać pouczeni lub nawet ukarani. Mobbingiem nazywamy dopiero sytuacje, które są świadomym działaniem mającym na celu uderzyć w naszą godność jako człowieka, nie mają one zazwyczaj nic wspólnego z wynikami naszej pracy, wykonywanymi przez nas obowiązkami służbowymi.
  • Mobbing to działanie długotrwałe; Wymieniona cecha jest niezwykle istotna przy konieczności stwierdzenia mobbingu. Pracownik, z którego pewnego razu zadrwił kolega lub osoba, z której śmiano się przez tydzień po powrocie z integracji, nie będzie wcale mobbowana. Działania te muszą mieć bowiem charakter długotrwały, czyli mieć miejsce przez co najmniej kilka miesięcy.
  • Mobbing to poniżanie, ośmieszanie pracownika; Zjawisko to często nie dotyczy naszej pracy. Działania, jakie prowadzimy, w miejscu zatrudnienia stanowią jedynie pretekst do wyśmiewania naszej osoby, szykanowania jej. Mobber tak naprawdę skupia się na jednostce, samym człowieku, nie interesuje go to jak wykonujemy swoje obowiązki.
Czego najczęściej dotyczy więc mobbing w miejscu zatrudnienia? Zaliczymy tu na przykład: celowe nakładanie na nas zbyt dużej listy obowiązków, obciążanie winą za błędy popełniane przez innych, niesłuszną krytykę, poniżanie, karcenie przy współpracownikach, ciągłe straszenie zwolnieniem, przywłaszczanie sobie naszych sukcesów i wiele innych sytuacji. Jeżeli więc czujemy, że pracodawca bądź kolega (Uwaga! Mobberem może być nie tylko nasz przełożony, ale również współpracownik) stosują wobec nas niedozwolone praktyki, nie pozostawajmy bierni!
Przede wszystkim rozmawiajmy o powyższym z jak największą liczbą osób w pracy i poza nią. Pozwoli nam to zachować zdrowy rozsądek, dowiemy się jak sytuacja wygląda w oczach osób trzecich. Prawdopodobnie otrzymamy cenne wskazówki, porady od postronnych ludzi, którry pozwolą nam przetrzymać trudny dla nas czas, bądź rozwiązać zaistniały problem. Pamiętajmy również, że mobberzy zachowują się tak, jak się zachowują, ponieważ czują, że mogą sobie na to pozwolić. Rosną w siłę, patrząc jak osoby zastraszane czy poniżane tracą poczucie pewności siebie, godności. Nie gódźmy się więc na to.

Zauważywszy stosowanie mobbingu, zgłoś to do przełożonego, podziel się opisem sytuacji z kolegą, a przede wszystkim poszukaj formalnych dróg rozwiązania problemu: poinformuj o sytuacji związki zawodowe, złóż do szefa pisemne oświadczenie o działaniach jakie mają miejsce w jego firmie, zasięgnij porady prawnika czy Państwowej Inspekcji Pracy, a wreszcie skontaktuj się z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym. Według dewizy: „przezorny zawsze ubezpieczony”, zapisuj wydarzenia, sytuacje, które są według ciebie dowodem mobbingu. Powyższy proceder jest dość ciężko udowodnić, ponieważ zazwyczaj odbywa się bez świadków, upewnij się więc, że zabezpieczyłeś dowody świadczące o stosowaniu tych niedozwolonych praktyk, np. w postaci maili, krótkich notatek z zaistniałych sytuacji.
Co jednak, gdy sytuacja nie ulega poprawie? Możesz rozwiązać umowę o pracę, uzasadniając powód, dlaczego to czynisz. Wówczas masz możliwość dochodzić odszkodowania od pracodawcy, a także zadośćuczynienia za poniesione na przykład szkody zdrowotne. Sprawę można również zgłosić do właściwego sądu pracy, który rozstrzygnie, czy mobbing miał rzeczywiście miejsce.

W dobie ciągłego bezrobocia i obaw przed utartą pracy, często godzimy się na stosowanie wobec nas praktyk, które są prawnie zabronione. Pamiętajmy jednak, że pracujemy nie przez parę miesięcy a kilkadziesiąt lat naszego życia, warto więc pilnować, aby osoby, z którymi przyjdzie nam spędzać wiele godzin dziennie traktowały nas tak, jak należy. Jeżeli jest to jednak z jakiś przyczyn niemożliwe, nie poddawajmy się, szukajmy możliwości rozwiązań powyższych sytuacji.
Autor: Małgorzata Czech, doradca zawodowy, e-mail: malgorzata.czech[at]o2.pl - (proszę w adresie email zastąpić [at] znakiem @)
Plugin Wyszukiwanie Pracy RSS
FAQ-Pomoc Kontakt
Copyright: Netwita